Člani  OZSČ Mislinjske doline, smo dne 11. 5. 2022 sodelovali pri aktivnosti Uprave za obrambo Celje in  72. Brigade Slovenske vojske o seznanitve mladih   z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika in promocije Slovenske vojske.

Spremljali smo vojaške obveznike pri prevozu s Koroške v Celje.  Na prireditvenem  prostoru, Sejmišče Celje, so bili udeleženci najprej seznanjeni z zakonskimi  predpisi, ki urejajo vpis mladih v vojaške evidence ter  dolžnostmi in pravicami vojaških obveznikov. V nadaljevanju pa so bile predstavljene možnosti vključevanju  vojaških obveznikov v  Slovensko vojsko, kot poklicni vojak, vojak prostovoljec, pogodbeni rezervist, vključevanje v vojaške tabore ter možnosti pridobitve štipendije MORS.

Po vojaški malici  je bila udeležencem predstavljena vojaška oprema ter praktična uporaba nekaterih sredstev. Zainteresirani so se lahko udeležili tudi vožnje z vojaškimi vozili. V zaključnem delu  je bila izvedena dinamična predstavitev aktivnosti taktičnih enot  in Gardne enote Slovenske vojske.

Besedilo:      Konrad JAVORNIK

Fotografije:  Ivan ARKO