Člani OZSČ Mislinjske doline smo dne 23. 4. 2019 sodelovali pri seznanitvi z vojaško dolžnostjo in pravicami, mladih vojaških obveznikov. Aktivnost je potekala na območju Mladinskega kulturnega centra v Slovenj Gradcu. Poleg organizatorja, Uprave za obrambo Celje, so sodelovali tudi pripadniki 20. PEHP SV iz Celja.

Člani častniške organizacije smo sodelovali pri poteku same aktivnosti, svojo prisotnost pa smo izkoristili tudi za promocijo, tako SV kot OZSČ. V razgovorih z mladimi udeleženci smo posebej poudarjali potrebo širjenja objektivnih dejstev v zvezi z vlogo in nalogami Slovenske vojske. Pri tem smo jim predstavili naše izkušnje in vedenja v zvezi z vojaškimi zadevami ter jim odgovarjali na njihova mnenja.

Izvedena skupna aktivnost je rezultat, tudi sicer dobrih odnosov in plodnega sodelovanja med OZSČ, SV in Upravo za obrambo. Pripadnikom SV smo predstavili tudi delovanje in aktivnosti OZSČ ter posebej živeče na Koroškem povabili za včlanjevanje v ZSČ.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Janko KOLAR