V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline se trudimo vzdrževati stike s članstvom in izvajati aktivnosti, ki jih omogočajo ukrepi pandemije z virusom COVID-19.

Tako smo po daljšem času dne 26. 2. 2021 s fizično prisotnostjo izvedli sejo predsedstva. Na seji smo obravnavali naslednja zadeve:

  • Analizirali smo izvedbo aktivnosti v letu 2020, kjer smo ugotovili, da smo uspeli izvesti le približno polovico načrtovanih aktivnosti.
  • Seznanili smo se s predlogom Letnega in finančnega poročila OZSČ za leto 2020. Po razpravi smo člani predsedstva soglasno potrdili tako letno kot finančno poročilo.
  • V nadaljevanju smo se seznanili s predlogom  Programa  aktivnosti in Finančnega načrta za leto 2021. Pri programu aktivnosti smo posebej upoštevali  pričakovanje, da bodo omejitve ostale tudi v letošnjem letu, zato smo program dopolnili s predvidenimi aktivnostmi, ki jih bomo predvidoma lahko izvajali tudi  v danih razmerah.

V zaključnem delu seje smo sprejeli še sklepe za izvedbo aktivnosti s katerimi želimo animirati naše člane tudi v tej  situaciji. Dogovorili smo se, da bomo na različne načine vzdrževali stike s člani, poizkušali pa bomo izvesti tudispletno srečanje s predavanjem  na video konferenčni povezavi ZOOM, v kolikor bo primerno število članov izrazilo možnost in pripravljenost sodelovanja.

Besedilo:       Konrad JAVORNIK

Fotografije:   Gorazd JEROMEL