Dne 5. 5. 2023, smo v Slovenj Gradcu, v okviru prireditve “Dan za spremembe”, ki jo je organiziral MOCIS, center za izobraževanje Slovenj Gradec. Kot prostovoljno združenje smo se predstavili tudi OZSČ Mislinjske doline. Predstavitev je bila na skupni stojnici z MORS, Upravo za obrambo Celje.

Predstavniki OZSČ Mislinjske doline smo v predstavitvi združenja posebej poudarili status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe. Po statutu smo prostovoljna, domoljubja, samostojna, neprofitna, nestrankarska, stanovska in interesna organizacija.

Omenili smo sodelovanje s sorodnimi domoljubnimi in veteranskimi  organizacija v Mislinjski dolini,  kjer med ostalim izvajamo aktivnosti na področju ohranjanja zgodovinskega spomina in negovanja tradicij z obdobja zadnjih vojn, posebej osamosvojitvene vojne leta 1991.

Prisotne smo seznanili tudi z dejavnostjo interesnega Združenja vojaških gornikov in Združenja slovenskih mirovnikov, ki imata prav tako svoje člane na Koroškem.

Prireditev so v velikem številu obiskali dijaki osnovnih in srednjih šol iz Slovenj Gradca. Zato smo skupaj s predstavnikom Uprave za obrambe na stojnici delili predstavitvene zgibanke in ostali promocijski material s podatki o možnostih udeležbe na aktivnostih SV za mlade in zaposlitvah v SV.

 

Besedilo:   Konrad JAVORNIK

Fotografije:  MOCIS Slovenj Gradec in  Branko PEČEČNIK