V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske dolinesmo dne 10. 11. 2017organizirali vojaško-strokovno predavanje po temi »Slovenija in NATO«.

Predavanje je izvedel kontraadmiral Renato PETRIČ, priznani vojaški strokovnjak, ki je opravljal visoke dolžnosti v okviru SV, MORS v organih R. Slovenije in tudi v tujini.

Skozi predavanje je bilo predstavljeno Severnoatlantsko zavezništvo (NATO) do leta 1999 in njegovo preoblikovanje po tem letu. Seznanjeni smo bili z organiziranostjo in delovanjem zavezništva, odzivanjem na krize s poudarkom na Zahodnem Balkanu ter vlogi in odnosu Slovenije in NATA. V zaključnem delu je predavatelj  spregovoril tudi o perspektivah NATA v prihodnosti.

Udeleženci smo predavanje pozorno spremljali, skozi predstavitev nekaterih mnenj in postavljanje vprašanj pa  pokazali zanimanje za tematiko predavanja.

Z aktivnostjo smo v OZSČ Mislinjske doline izpolnili tudi cilj dobrega medsebojnega sodelovanja s sorodnimi in sosednjimi združenji. Udeleženci predavanja so bili tudi predstavniki ZVVS, Združenja Sever, Društva Vezist, LD Slovenj Gradec in OZSČ Mežiške doline.

Po predavanju smo člani združenja nadaljevali z družabnim srečanjem, kjer smo razpravljali o dosedanjih  aktivnostih ter načrtih za v bodoče.

Tekst: Konrad  JAVORNIK

Fotografije: Gorazd JEROMELJ

This slideshow requires JavaScript.