Dne 12. 6. 2021 smo člani OZSČ Mislinjske doline v okviru vojaško-strokovnih aktivnosti na območju Kop na Pohorju izvedli:

  • Strokovno predavanje, ki sta izvedla polkovnik Ivan LAKOVŠEK na temo »Vloga članov OZSČ v osamosvojitveni vojni« in predstavnik GŠ SV major Vladimir Gašper na temo »Vloga Slovenske vojske kot pomembne državne ustanove«.
  • Orientacijski pohod z obnovitvijo znanj s področja orientacije, uporabe kompasa in vojaškega zemljevida ter gibanja na neznanem področju. Nosilec usposabljanja je bil major Janko KOLAR. Usposabljanje je bilo v uvodu izvedeno po teoretičnih vprašanjih, v sklopu pohoda, pa smo svoja znanja utrjevali in nadgradili še praktično.
  • Sam pohod je bil izveden od planinske koče Partizanka do Velike kope. Kljub neugodnemu vremenu smo na pohodu vztrajali ter na Veliki kopi preizkusili tudi delovanje t. i. »energijskih točk«.
  • Med pohodom smo se zastavili tudi pri spomeniku NOB, postavljenemu v spomin pripadnikom Zidanškove brigade, ki je leta 1944 na tem območju izbojevala pomembno zmago nad sovražno vojsko. Poklonili smo se spominu padlim in s tem prispevali tudi k ohranjanju zgodovinske spomina na tiste čase.

Druženje smo zaključili s skupno malico in družabnim srečanjem. Posebej lahko izrazimo zadovoljstvo z udeležbo članov na aktivnostih ter zanimanje udeležencev in aktivno sodelovanje na vseh področjih, ki so bila izvedena.

Besedilo: Konrad JAVORNIK.

Fotografije:  Janez PRAZNIK, Savo VESELINOVIČ.