Dne 30. januarja 2020 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline skupaj s pripadniki Slovenske vojske iz 72. BR in 20. PEHP srečali v Mislinji. Najprej sta nas v mali sejni sobi poslovnega centra Lopan sprejela podžupan občine Mislinja Jaka Šilak in direktor občinske uprave Bogdan Slemenik.

Tovrstna srečanja so sicer že tradicionalna s tem, da smo na letošnje srečanje in posvet na temo Civilno-vojaškega sodelovanja, povabili še predstavnike ostalih območnih in občinskih ZSČ na Koroškem in predstavnike interesnega združenja Vezist. V delegaciji SV so bili poveljnik 72. brigade, polkovnik Peter Zakrajšek, s svojo ekipo in poveljnik 20. PEHP iz Celja, podpolkovnik Gregor Hafner.

V uvodu je podpredsednik OZSČ Mislinjske doline pozdravil vse prisotne in se jim zahvalil za udeležbo. V nadaljevanju so predstavniki SV prisotne seznanili z njihovimi načrti in zmožnostmi na področju civilno-vojaškega sodelovanja in na kakšne omejitve in birokratske ovire pri tem naletijo. Posebej so se zahvalili OZSČ s Koroške za dobro sodelovanje. Prav tako so izrazili pohvalo občini Mislinja za koriščenje prostorov na Paškem Kozjaku. Želijo si še, da bi se tudi v bodoče nadaljevalo s sodelovanjem in ga tudi nadgradili. Posvet smo zaključili z izmenjavo mnenj in predlogov.

V drugem delu našega srečanja smo goste povabili na ogled Tisnikarjeve rojstne hiše. Predstavnica kulturnega društva Jože Tisnikar nam je v uvodu orisala kratko zgodovino Mislinje in s tem tudi same hiše. Nato nam je opisala življenjsko pot Jožeta Tisnikarja. Na koncu smo si ogledali umetniška dela, ki nastajajo ob vsakoletni koloniji v organizaciji kulturnega društva Jože Tisnikar. Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju in skupnim kosilom.

Kljub temu, da je bil župan službeno zadržan, se mu zahvaljujemo, da smo srečanje uspešno izpeljali. Prav tako se mu zahvaljujemo za vso pomoč, ki nam jo že tradicionalno nudijo pri delovanju našega združenja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Ivan Arko

Fotografije: Zdenko Kupčič