Dne 24. januarja 2018 smo se člani Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline skupaj s pripadniki Slovenske vojske iz 72. BR in 20. PEHP srečali v Mislinji. Najprej nas je na občini sprejela podžupanja Andreja ODER, kasneje pa se nam je pridružil še župan Bojan BOROVNIK.

Tovrstna srečanja so sicer že tradicionalna, s tem da smo letošnje srečanje razširili še s posvetom na temo Civilno-vojaško sodelovanje. Na posvetu so sodelovali tudi posamezniki iz obrambnih struktur s Koroške in vodilni v gasilskih ustanovah na območju občine Mislinja.

Skozi posvet so bile najprej predstavljene dejavnosti posameznih struktur. Predstavniki SV so prisotne seznanili z njihovimi načrti in zmožnostmi na področju civilno vojaškega sodelovanja. Posebej je bil občinskim strukturam predstavljen postopek, kako v primeru potrebe pozvati enote SV za pomoč. V nadaljevanju pa je potekala izmenjava mnenj in predlogov.

Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju, družabnostjo in skupnim kosilom.

Županu in podžupanji občine Mislinja se zahvaljujemo, da sta srečanje omogočila in pri tem sodelovala. Prav tako se vodilnim občine Mislinja zahvaljujemo za vso pomoč, ki nam jo že tradicionalno nudijo pri delovanju našega združenja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Ivan ARKO