V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline, smo tudi letos  organizirali posvet »Civilno vojaško sodelovanje«. Tokratni posvet je bil izveden 3. 4. 2024, v prostorih Mladinskega kulturnega centra Mestne občine Slovenj Gradec. Tovrstni posveti so sicer že tradicionalni, tokrat je to bilo dvanajsto srečanje.

Posveta se je udeležil poveljnik 72. BRSV, predstavnik MO Slovenj Gradec, podžupan dr. Peter Pungartnik, predstavnik Uprave za obrambo Celje in Izpostave inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vodja Izpostave za zaščito in reševanje in predstavniki častniških združenj s Koroške.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru podžupana MO Slovenj Gradec, je posvet potekal s sodelovanjem vseh navzočih. Predstavljene so bile dejavnosti posameznih struktur. Predstavnika SV sta prisotne seznanila z njihovimi načrti in možnostmi na področju civilno vojaškega sodelovanja. Predstavniki Območnih združenj smo predstavili področja našega delovanja in naše želje glede pomoči in sodelovanja s SV. Podrobno smo analizirali aktivnosti na promociji SV, predstavitvi vojaškega poklica in dela z mladimi. Ugotovili smo nekatere specifičnosti delovanja s tega področja na Koroškem in predlagali nekaj novih rešitev. Konkretneje smo se dogovorili za nekatere skupne aktivnosti v tekočem letu.

S predstavnikom Uprave za obrambo smo se dogovorili za sodelovanje pri seznanitvi mladih z vojaško dolžnostjo in vpisu v vojaške evidence, ki bo izvedena v mesecu aprilu. Predstavniki civilnih struktur MORS, pa so predstavili svoje aktivnosti.

Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju, družabnostjo in skupnim kosilom.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Ludvik MAZNIK