V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline smo, dne 28. marca 2023, organizirali posvet po vprašanjih »civilno vojaškega sodelovanja«.

Posveta sta se udeležila predstavnika, 72. BRSV in 20. PEHP SV, predstavnika Občine Mislinja, predstavnik Uprave za obrambo Celje in Izpostave inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavnik Izpostave za zaščito in reševanje in predstavniki častniških združenj s Koroške. Tovrstni posveti so sicer že tradicionalni, tokrat je to bilo enajsto srečanje.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru župana občine Mislinja, mag. Bojana Borovnika, je posvet potekal s sodelovanjem vseh navzočih. Predstavljene so bile dejavnosti posameznih struktur. Predstavnika SV sta prisotne seznanila z njihovimi načrti in zmožnostmi na področju civilno vojaškega sodelovanja. Predstavniki Območnih združenj smo predstavili področja našega delovanja in naše želje glede pomoči in sodelovanja s SV. Podrobno smo analizirali aktivnosti na promociji SV, predstavitvi vojaškega poklica in dela z mladimi. Ugotovili smo nekatere specifičnosti delovanja s tega področja na Koroškem in predlagali nekaj novih rešitev. Konkretneje smo se dogovorili za nekatere skupne aktivnosti v tekočem letu.

S predstavnikom Uprave za obrambo smo se dogovorili za sodelovanje pri seznanitvi mladih z vojaško dolžnostjo in vpisu v vojaške evidence, ki bo izvedena v mesecu aprilu. Predstavnik civilnih struktur MORS, pa je predstavila svoje aktivnosti.

Po posvetu smo si ogledali še Centar zdravja v Mislinji s športnimi objekti in obiskali spominsko obeležje, ki je v Mislinji postavljeno v spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne leta 1991.

Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju, družabnostjo in skupnim kosilom.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Branko PEČEČNIK