Štirje člani OZSČ Mislinjske doline smo se v okviru občinske delegacije Mestne občine Slovenj Gradec, v času od 21. 4. do 23. 4. 2018, udeležili prireditev ob občinskem prazniku občine Gornji Milanovac v Srbiji. Občini Slovenj Gradec in Gornji Milanovac sta sklenili partnerstvo zaradi povezav iz časa druge svetovne vojne, ko je bilo v Srbijo izgnanih več tisoč Slovencev. Partnerstvo je bilo leta 2004 obnovljeno. Letos smo bili v Gornji Milanovac posebej povabljeni tudi člani OZSČ Mislinjske doline s ciljem, da obnovimo sodelovanje tudi med častniškimi organizacijami.

Poleg naše prisotnosti na občinskih prireditvah so nas posebej sprejeli in se družili z nami člani Občinske organizacije zveze rezervnih vojaških starešin Gornji Milanovac. Na celodnevnem družabnem srečanju z njihovimi člani smo obujali spomine na nekdanje skupne dejavnosti in sodelovanja. Z vodstvom njihove delegacije smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Povabili smo jih, da obiščejo Slovenj Gradec v okviru občinskega praznika.

V prihodnosti si želimo razvijati in dopolnjevati sodelovanje z izmenjavo mnenj, izkušenj in dobrih praks s področja organiziranosti in delovanja organizacij ter s športno-rekreativnimi srečanji in z druženjem.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad Javornik

Fotografije: Branko Pečečnik in Konrad Javornik