Dne 26.10.2021 smo v OZSČ Mislinjske doline, ob izdatni pomoči OZSČ Dravograd, gostili  pripadnike 20. PEHP. Aktivnost je bila izvedena na podlagi  programa dela OZSČ in načrta sodelovanja s SV.

Pripadnikom SV smo  predstavili  dogajanja na Koroškem v času osamosvojitvene vojne leta 1991 in dogajanje na Poljani leta 1945.

Zbrali smo se v dvorcu Bukovje v Dravogradu. Tu nam je Jože Kramar iz Zavoda Dravitpredstavil muzejsko zbirko iz vojne 1991, v nadaljevanju pa sam dvorec Bukovje.

V nadaljevanju je polkovnik Ivan Lakovšek prisotne seznanil z dogajanji na tem območju v osamosvojitveni vojni, posebej z bojnimi aktivnostmi na območju Mariborske ceste v Dravogradu. Tu smo se prisotni pri spomeniku poklonili spominu padlega pripadnika TO Vincenca Repnika.

Na območju mejnega prehoda Holmec je major Maksimiljan Gorenšek prisotne seznanil z dogajanji in bojnimi aktivnostmi 28. 6. 1991. Poklonili smo se spominu padlima pripadnikoma takratne milice Bojanu Štumbergerju in Željku Ernojiču.

Na koncu smo obiskali se območje Poljane, kjer nam je predsednik ZZB za VNOB Maks Večko predstavil dogajanja v zaključnih bojih II. svetovne vojne na tem območju.

Pripadniki SV so z zanimanjem spremljali vse predstavitve. Izrazili  so zadovoljstvo in   interes za  sodelovanje in izvajanje podobnih aktivnosti tudi za v bodoče. Poveljnik 20. PEHP je OZSČ Mislinjske doline na koncu predal plaketo 20. PEHP.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo:  Konrad JAVORNIK

Fotografije:Andrej KRESNIK,  Bojan KEBER