V času od 20. do 22. septembra je bila v Slovenj Gradcu na obisku delegacija Občine Gornji Milanovac iz Republike Srbije. V sestavi te delegacije je bila tudi delegacija Občinske organizacije rezervnih vojaških starešin občine Gornji Milanovac. Kot gosti našega združenja, so obiskali in se udeležili prireditev ob praznovanju občinskega  praznika Mestne občine Slovenj Gradec.

V času bivanja v Slovenj Gradcu je delegacijo sprejel tudi župan Tilen KLUGLER in z njimi izmenjal spominska darila. V nadaljevanju so se gostje seznanili z zgodovino in si ogledali znamenitosti Slovenj Gradca in okolice ter se udeležili ostalih prireditev ob občinskem prazniku.

Ostanek časa  pa je bil namenjen druženju med častniškima organizacijama. Za goste smo pripravili družabno srečanje na turistični kmetiji Lešnik v Golavabuki.

Srečanja se je udeležilo večje število naši članov, ki so pokazali interes in pripravljenost za nadaljnja druženja. Skozi razgovore smo obujali spomine in ugotovili, da imamo za nadaljnje sodelovanje kar nekaj razlogov ter dosti podobnih  interesov.

V zaključnem delu srečanja smoponovno potrdili obojestranski interes sodelovanja. Skupne aktivnosti načrtujemo izvajati na področju medsebojnega obiskovanja in  druženja, na športno rekreativnem področju, izmenjavi mnenj in izkušenj ter prenašanju dobrih praks s področja organiziranosti in delovanja organizacij. Načelno smo se dogovorili, da v naslednjem letu večja skupina naših članov obišče Gornji Milanovac.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad Javornik

Fotografije: Savo Veselinović