Redni letni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline je bil izveden dne 22. 2. 2019 v dvorani Doma upokojencev v Slovenj Gradcu.

Zbora se je udeležilo večje število članov, ZSČ pa je na zboru zastopal član predsedstva, brigadir  Alojz JEHART. Kot gostje so se zbora udeležili predstavniki obeh občin, sorodnih organizacij, sosednjih združenj ZSČ in predstavniki enot SV.

Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Na zboru so bila podana: Poročilo predsednika o realizaciji aktivnosti v letu 2018, Finančno poročilo, Program dela in Finančni načrt za leto 2019. Vsi dokumenti so bili soglasno potrjeni.

Predsednik združenja je posebej izrazil zadovoljstvo z odnosom  članstva do združenja,  bila je izrečena  zahvala občinam Slovenj Gradec in Mislinja za sodelovanje in podporo, ki  jo občini nudita pri izvajanju  programa. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje z enotami Slovenske vojske, sorodnimi organizacijami ter ostalimi združenju ZSČ na Koroškem.

Uradni del zbora je bil zaključen z izrečeno čestitko in lepimi željami predsednikater s povabilom za nadaljnje sodelovanje članstva pri uspešni realizaciji sklepov in sprejetih načrtov za v bodoče. Po uradnem delu  zbora je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

 

Na zboru so bila podeljena tudi naslednja priznanja ZSČ:

Pisno  priznanje  ZSČ:

 • Anton BOŠNIK,
 • Ivan PAČNIK,
 • Štefan NOVAK,
 • Silvester KRESNIK,
 • Žan POGOREVČNIK,
 • Franc POPIČ,
 • Bojan POTOČNIK,
 • Stanko KRENKER,
 • Igor BREZOVNIK in
 • Branko PEČEČNIK.

Častni znak ZSČ:

 • Bojan KEBER,
 • Ivan HARTMAN in
 • Franjo KUPERTI.

Bronasto medaljo ZSČ:

 • Ivan LAKOVŠEK in
 • Vinko VRČKOVNIK.

Častni znak ZSČ za sodelovanje:

 • Mestna občina Slovenj Gradec in
 • Občina Mislinja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo:Konrad Javornik in Fotografije:Janez Praznik.