Redni letni zbor Območnega združenja slovenskih častnikov Mislinjske doline, je bil izveden dne 24. 2. 2023 v dvorani Doma upokojencev v Slovenj Gradcu.

Zbora se je poleg članov združenja udeležil tudi član predsedstva ZSČ. Kot gostje so se zbora udeležili, predstavniki obeh občin, sorodnih organizacij, sosednjih združenj ZSČ in predstavnika enot SV.

Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Podana so bila; Poročilo predsednika o realizaciji aktivnosti v letu 2022, Finančno poročilo, Program dela za leto 2023in Finančni načrt za leto 2023. Vsi dokumenti so bili soglasno potrjeni.

Predsednik združenja je posebej izrazil zadovoljstvo z odnosom  članstva do združenja, bila je izrečena zahvala občinam Slovenj Gradec in Mislinja za sodelovanje in podporo, ki jo občini   nudita pri izvajanju programa. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje z enotami Slovenske vojske, sorodnimi organizacijami ter ostalimi združenju ZSČ na Koroškem.

Na zboru so bila podeljena tudi priznanja ZSČ najzaslužnejšim članom, za dolgoletno aktivno delovanje v združenju, občinama za pomoč in podporo ter sosednjemu združenju za sodelovanje.

Uradni del zbora je bil zaključen z izrečeno čestitko in lepimi željami predsednika ter s povabilom za nadaljnje sodelovanje članstva pri uspešni realizaciji sklepov in sprejetih načrtov za v bodoče. Po uradnem delu zbora, je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

 

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Janez PRAZNIK