V  Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline smo dne  23. 2. 2018 v  dvorani Doma upokojencev v Slovenj Gradcu izvedli  redni letni zbor.

Zbor je potekal v skladu s statutom in poslovnikom. Dokumenti zbora:  Poročilo predsednika, Finančno poročilo, Program dela za leto 2018 in Finančni načrt za leto 2018, so bili potrjeni in so objavljeni  na spletni strani združenja v “Datoteke za prenos”.

Zbora se je udeležilo večje število članov, iz ZSČ generalni sekretar, brigadir Martin  Jugovec, od ostalih gostov  pa predstavniki lokalnih skupnosti, sorodnih organizacij, sosednjih združenj  ZSČ  in  pripadniki SV.

Predsednik združenja je posebej izrazil zadovoljstvo z odnosom  članstva do združenja,  bila je izrečena  zahvala občinam Slovenj Gradec in Mislinja za sodelovanje in podporo, ki občini   nudita pri izvajanju  programa. Prav tako je bilo ugotovljeno dobro in uspešno sodelovanje s sorodnimi organizacijami ter ostalimi združenju ZSČ na Koroškem.

Uradni del zbora je bil zaključen z izrečeno čestitko in lepimi željami predsednika ter s pozivom za nadaljnje sodelovanje članov pri  uspešni realizaciji sklepov in sprejetih načrtov za v bodoče. Po uradnem delu  zbora je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

Na zboru je bilo skupno podeljeno  12 priznanj ZSČ.

  1. Pisno  priznanje  ZSČ za dolgoletno aktivno  članstvo  v  OZSČ so prejeli:

– Peter  FESEL

– Stjepan  PERETIN

– Viktor KREN

– Stanko in Sonja PLEVNIK

– Stanko KRENKER

Priznanje za zasluge v ZSČ pa

– Viktor JEROMEL

  1. Za pomoč pri delovanju OZSČ

je  Pisno  priznanje  prejel

– Franc VOLF

 

 

Častni znak ZSČ pa

– Franjo KUPERTI

III  Kot priznanja   za  posebne  zasluge je

Bronasto medaljo ZSČ prejel

– Bojan KEBER

  1. Kot priznanje za dolgoletno  delo v  predsedstvu OZSČ pa je

Zlato plaketo ZSČ prejel

–  Ivan  ARKO

  1. Kot Priznanja za  sodelovanje  sorodnih organizacij,  pa sta

Častni znak ZSČ za sodelovanje prejela :

– Policijsko veteransko društvo Sever, krajevni odbor Slovenj Gradec

– Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Mislinjske doline

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije:  Vojko PISAR