Dne 12. oktobra 2019 smo člani OZSČ Mislinjska dolina  v skladu z letnim načrtom aktivnosti izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na območje Pivke.

Osrednja aktivnost ekskurzije je bil obisk Parka vojaške zgodovine. Po prihodu v Park nas je pričakal predstavnik OZSČ Pivka, g. Evgen PRIMOŽIČ. V sejni sobi nam je predstavil širše pivško območje ter seznanil z dogajanji v tem območju skozi zgodovino, s posebnim poudarkom na dogajanjih v času osamosvojitvene vojne leta 1991.

Park vojaške zgodovine smo si ogledali z vodenjem predstavnika parka, ki nam je strokovno in zanimivo predstavil posamezne vsebine parka. Vsak udeleženec pa je med razstavljenimi sredstvi našel za sebe kaj posebej zanimivega. Obujali smo spomine in izmenjavali vedenja o vojaški opremi.  Udeleženkam pa smo razlagali načine prehranjevanja, bivanja, vzdrževanja higiene in oblačenja v času našega vojaškega življenja.

V nadaljevanju smo obiskali še Eko muzej pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Tu smo si ogledali zanimivosti enega najbolj bogatega območja pestrosti rastlinskih in živalskih vrst v čudovitem svetu igre krasa in vode.

Naše bivanje na Pivškemsmo zaključili s skupnim kosilom v gostišču Kara. Na poti domov smo se zaustavili še na »fontani piva« v Žalcu, kjer smo poizkusili tamkajšnjo ponudbo različnih vrst piva.

This slideshow requires JavaScript.

 

Besedilo: Konrad JAVORNIK, fotografije: Igor BREZOVNIK in Konrad JAVORNIK.