Dne 10. julija 2021, smo člani OZSČ Mislinjska dolina, izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na območju Vrhnike. Prvotno načrtovano ekskurzijo smo prilagodili trenutnim razmeram in ukrepom, ki so predvideni v skladu s pandemijo Covid-19.

Najprej smo si v Bistri ogledali Tehnični muzej. Zatem smo se odpravili v samo Vrhniko, kjer nas je pričakal upokojeni  brigadir SV  Tone TURK, ki je v nadaljevanju vodil aktivnosti. Ogledali smo si izvir reke Ljubljanice in območje  Močivnik na obrobju Vrhnike. Brigadir TURK je  strokovno  in zanimivo predstavil vse značilnosti tega območja, kar smo z velikim zanimanjem tudi spremljali.

V drugem delu pa smo obiskali območje bivše vojašnice. Tu smo bili seznanjeni s podatki o delovanju in organiziranosti enot TO in kasneje Slovenske vojske. Predstavnik OZ ZVVS pa nam je podrobno predstavil aktivnosti, dogajanja in rezultate bojnih delovanj v času osamosvojitvene vojne leta 1991. Sledil je ogled  dela območja vojašnice.

V zadnjem delu pa smo si ogledali še del samega mesta Vrhnike in rojstno hišo Ivana Cankarja.

Na poti do Koroške  smo se ustavili v Moravčah. Tu smo v gostišču  Peterka imeli skupno kosilo in prijetno druženje. Zadovoljni, dobro razpoloženi in polni lepih vtisov smo se varno vrnili v domače kraje.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo:  Konrad JAVORNIK

Fotografije: Sonja PLEVNIK in  Igor BREZOVNIK