Dne 10. junija 2023, smo člani OZSČ Mislinjska dolina, v skladu z letnim načrtom aktivnosti, izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na območje Dolenske, z obiskom vojašnice SV.

Osrednja aktivnost ekskurzije je bil obisk »Odprtih vrat vojašnice Franca URŠIČA« v Novem mestu. Tu nam je najprej polkovnik Vasko Maraš predstavil Spominsko sobo TO in Muzejsko zbirko TO v tej vojašnici.

V nadaljevanju smo si v vojašnici ogledali dinamične predstavitve Slovenske vojske in predstavitev tehnične opreme v vojašnici. Za malico, pa smo poizkusili tudi vojaški pasulj.

V spominskem parku Poganci, nam je generalpodpolkovnik Albin Gutman, predstavil dogajanja med osamosvojitveno vojno leta 1991, ko so pripadniki Teritorialne obrambe od Pogancev do Medvedjeka spremljali kolono oklepnikov JLA z oznako BOV ter jih na tem hribu zaustavili in se z njimi spopadli. Zelo nazorno in zanimivo nam je predstavil ta širša dogajanja leta 1991 na tem območju.

Naše druženje smo zaključili s skupnim kosilom v restavraciji Prepih v kraju Težka voda. Na poti domov pa smo si ogledali še Muzej Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka v Mirni peč.

Besedilo:  Konrad JAVORNIK

Fotografije: Janez PRAZNIK