V času od 21. do 23. septembra, je bila v Slovenj Gradcu na obisku delegacija Občinske organizacije rezervnih vojaških starešin občine Gornji Milanovac.

Po našem obisku v Gornjem Milanovcu, ko smo se dogovorili za nadaljnje sodelovanje, so trije člani OOZRVS skupaj s predstavnico njihove občine, obiskali in se udeležili prireditev ob praznovanju občinske praznika Mestne občine Slovenj Gradec.

Prvi dan njihovega bivanja v Slovenj Gradcu, je delegacija obiskala Mestno občino Slovenj Gradec, kjer jih je sprejel župan Andrej ČAS in z njimi izmenjal spominska darila. V nadaljevanju sosegostje seznanili z zgodovinoin si ogledali znamenitosti Slovenj Gradca. V večernem časupa so se udeležiliprireditev v samem mestu.

Drugi del njihovega bivanja v Slovenj Gradcu pa je bil namenjen druženju med častniškima organizacijama. Za goste smo pripravili družabno srečanje v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Srečanja se je udeležilo večje število naši članov, ki so pokazali zanimanje in pripravljenost za nadaljnja druženja. Skozi razgovore smo obujali spomine in ugotovili, da imamo za nadaljnje sodelovanje kar nekaj razlogov ter dosti podobnih  interesov. Delegaciji iz Gornjega Milanovca smo podelili plaketo našega združenja ter od njih sprejeli spominsko darilo.

V zaključnem delu srečanja smoponovno potrdili obojestranski interessodelovanja.Skupne aktivnosti načrtujemo izvajati na področju medsebojnega obiskovanja in  druženja, na športno rekreativnem področju, izmenjavi mnenj in izkušenj ter prenašanju dobrih praks s področja organiziranosti in delovanja organizacij.  Načelno smo se dogovorili, da v naslednjem letu večja skupina naših članov obišče Gornji Milanovac.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo:  Konrad Javornik

Fotografije:  Vinko Vrčkovnik,  Konrad Javornik, Nika Schifini