Dobro sodelovanje OZSČ Mislinjske doline in 20. pehotnega polka iz Celja je privedlo do obiska pripadnikov te enote na OŠ Mislinja. Seveda sta interes izkazali tudi razredničarki obeh devetih razredov, da se pripravi celodnevni program in učence tudi aktivno vključi.

V torek, 18. 4. 2023, so pripadniki Slovenske vojske devetošolcem predstavili navaden dan vojaka, razkazali vozila, opremo in oborožitev. Učence so aktivno vključili  v del vojaške telovadbe in premagovanje ovir na improviziranem poligonu na travniku pred šolo. Predstavljene so jim bile tudi možnosti štipendiranja in kasnejše zaposlitve.

Po obisku so bili devetošolci navdušeni nad zanimivo preživetim dnevom. Na OŠ pa si želijo še naprej tako dobrega sodelovanja.

Besedilo in  fotografije:  Ivan  ARKO