Člani OZSČ Mislinjske doline smo dne 26. 5. 2017 izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na področju Celja in Laškega.

V Celju smo obiskali Vojašnico Franca Rozmana-Staneta. V vojašnici nas je sprejel in predstavil aktivnosti ob “dnevu odprtih vrat” poveljnik vojašnice, podpolkovnik Boštjan NOVAK. V nadaljevanju smo si, pod vodstvom štabnega vodnika Srečka SKOČIRJA,  ogledali statično in dinamično predstavitev vojaške opreme in oborožitve, posebej oklepnih vozil, helikopterja in uporabe vojaških psov.  Obisk vojašnice smo zaključili v jedilnici, ker smo bili postreženi z  vojaško malico.

Ekskurzijo smo nadaljevali v Laško.  Tu so nas pričakali;  član ZSČ in IZ Vezist g. Janko FRANETIČ, predsednik OZSČ Laško Zvonko ZOREC in sekretar OZSČ Laško Konrad ZEMLJIČ. Navedeni so nas popeljali skozi osrednji del mesta in nam predstavili nekatera zgodovinske znamenitosti. Obiskali smo spominsko obeležje, kjer so nam bili predstavljeni dogodki na tem območju v letu 1991, obiskali smo Muzej Laško, seveda pa v Laškem nismo izpustili degustacije Laškega piva.

Pred vrnitvijo domov smo se s kosilom okrepili v gostišči Čater. V večerni urah smo se dobro razpoloženi in zadovoljni, s polno novih spoznanj, srečno vrnili v domači kraj.

Na koncu se želim, tudi na tem mestu, iskreno zahvaliti navedenim predstavnikom OZSČ Laško za pomoč pri izvedbi naše vojaško-strokovno ekskurzije.

Besedilo:  Konrad JAVORNIK

Fotografije:  Konrad JAVORNIK in Frančišek ZAVAŠNIK

This slideshow requires JavaScript.