Člani OZSČ Mislinjske doline smo dne 7. 10. 2017 izvedli vojaško-strokovno ekskurzijo na področje Kočevskega.

Najprej smo si na območju Kočevske Reke ogledali t.i. skrivnostni bunker Škrilj. Ogled je bil opravljen pod vodstvom predstavnika Turistično informacijskega centra Kočevska Reka. Z ogledom smo bili seznanjeni z do nedavno ene od najbolj varovanih skrivnosti in spoznali zanimivo podzemlje globoko pod kočevskimi hribi.

Zatem smo obiskali Enoto SV za specialna delovanja. Pripadnik enote nam je predstavil enoto s poudarkom na kriterijih za izbor kandidatov za to enoto, načinom usposabljanja, o vsakodnevnih aktivnostih enote in posebej o nalogah, ki jih njihovi pripadniki opravljajo na mirovnih misijah. Posebej zanimiv pa je bil ogled strelišča, kjer nam je bilo na nazoren način prikazano izvajanje strelskih usposabljanj njihovih pripadnikov.

Pot smo nadaljevali na območje Osilnice, kjer smo se najprej podložili s kosilom in okrepili s pijačo na domačiji Rugole v Bosljivi Loki. Obiskali smo še območje Kostelja. Tu smo si ogledali zbirko znamenitosti tega območja na Občini Kostelj, pripadnik takratne TO, g. Čop Darko, pa nam je predstavil dogajanja na tem območju v času osamosvojitvene vojne in nas seznanil s težavami v zadnjem obdobju, ko se na tem območju še vedno izvajajo ukrepi “begunske krize”.

V večerni urah, smo se dobro razpoloženi in zadovoljni, s polno novih spoznanj, srečno vrnili v domači kraj.

Z samo izvedbo ekskurzije gre posebna zahvala bratoma VOLF, Francu in Igorju, ki sta nam pomagala pri sami izvedbi aktivnosti in nam kot dobra poznavalca, predstavila veliko zanimivosti s tega območja.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Konrad JAVORNIK in Igor BREZOVNIK

This slideshow requires JavaScript.