V  nedeljo,  25. 6. 2017, smo se  pri  Paučkovih bolnicah  na zgornjem Legnu na Pohorju,  udeležili tradicionalne proslave, ki jo pripravlja Združenje borcev za vrednote NOB Slovenj Gradec in prisostvovali odprtju stalne razstave “Paučkove partizanske bolnišnice”.

Partizanski zdravnik dr. Ivan Kopač – Pauček je z gradbeno ekipo in ob aktivnem sodelovanju domačinov zgornjega Legna od aprila 1944 do konca vojne zgradil na zahodnem Pohorju šest skrivnih partizanskih bolnišnic s sanitetnim ekonomatom in lekarno. V Paučkovih bolnišnicah se je zdravilo okrog 300 ranjencev, poleg partizanov tudi pripadnikov zavezniških armad. Umrlo je 13 ranjencev. V času največjega obsega je za ranjence skrbelo okrog sto članov osebja, ki jih je tudi oskrbovalo z vsem potrebnim in skrbelo za maskiranje, tako da okupator bolnišnic nikoli ni odkril.

Ohranjena bolnišnica na zgornjem Legnu, imenovana s skrivnim imenom Trška gora, je že vseskozi depandansa Koroškega pokrajinskega muzeja. Je tudi kulturni spomenik državnega pomena. Leta 2010 je bila zaključena njena popolna obnova. V Koroškem pokrajinskem muzeju, Muzeju Slovenj Gradec, je bila leta 2009 odprta stalna razstava o partizanski saniteti na Koroškem, pri bolnišnici pa so postavili le informacijsko tablo. Zaradi prenove muzejskih prostorov so morali razstavo pospraviti, je pa sedaj vključno z muzejskimi eksponati na ogled na Župankovi domačiji, Št. Janž pri Radljah. Pri bolnišnicah pa so v nedeljo postavili stalno razstavo na desetih panojih.
Kljub izredno slabemu vremenu smo se obeh dogodkov udeležili in pokazali, da nam za dogodke v naši polpretekli zgodovini ni vseeno.

Besedilo in fotografije: Vojko PISAR

This slideshow requires JavaScript.