V Območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline se trudimo organizirati aktivnosti, ki jih je mogoče izvesti v skladu s trenutno predpisanimi ukrepi.

Dne 23. 4. 2021. smo izvedli »okroglo mizo« s fizično prisotnostjo dovoljenega števila članov in prisotnostjo članov s pomočjo video povezave ZOOM.

Interesno združenje Vezist nam je omogočilo izvedbo aktivnosti v njihovih prostorih, za kar se jih najlepše zahvaljujemo.

Tako smo izvedli »okroglo mizo« na temo »Vloga članov častniške organizacije pri osamosvajanju Slovenije«. S tem smo se, ob trideset letnici, želeli spomniti dogodkov iz časa osamosvajanja.

Uvod v razpravo je opravil polkovnik Ivan Lakovšek. Poudaril je nekatere aktivnosti članov v častniški organizaciji pred letom 1990, vlogo članov častniške organizacije v sami vojni za Slovenijo leta 1991 in delovanje v sedanji organizaciji ZSČ. Z uvodom je vzpodbudil večino prisotnih, ki so v nadaljevanju predstavili svojo dejavnost, kot veterani vojne za Slovenijo in dolgoletni člani častniške organizacije.

V zaključnem delu srečanju smo spregovorili še o stanju v območnem združenju, predvidenih aktivnosti, ki jih bomo prilagodili trenutnim razmeram. Tako se bomo še v nadalje trudili vzdrževati stike s člani ter jih tako vzpodbujati k sodelovanju v naših nadaljnjih aktivnostih.

Z naveden aktivnostjo, pa smo izvedli tudi prvo spletno srečanje z delom članstva s pomočjo video konferenčne povezave ZOOM. S tem pa smo pridobili tudi nova znanja in izkušnje s področja tega načina komuniciranja.

Besedilo:       Konrad JAVORNIK

Fotografije:   Gorazd JEROMEL, Mateja SINREIH