Dne 24. 6. 2021 smo člani OZSČ Mislinjske doline sodelovali na prireditvah, ki so bile organizirane ob Dnevu državnosti in ob 30. letnici  samostojnosti Republike Slovenije

V Občini Mislinja smo sodelovali kot soorganizatorji postavitve spominskega obeležja, ki je posvečeno osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Obeležje je postavljeno v spomin in zahvalo vsem občanom Mislinje, ki so sodelovali pri osamosvajanju Republike Slovenije.

V Šmartnem pri Slovenj Gradcu smo v sodelovanju z ostalimi veteransko domoljubnimi organizacijami Mislinjske dolini bili pobudniki in sodelovali pri ureditvi Spominskega parka. Park je postavljen v obliki razstave na prostem in posvečen pomembnejšim dogodkom iz zgodovine Mislinjske doline s poudarkom na dogodkih iz let 1990-1991.

Z navedenima aktivnostma smo v Območnem združenju častnikov Mislinjske doline počastili spomin na dogodke izpred trideset let ter v sodelovanju z obema občinama in domoljubnimi organizacijami dodali svoj delež k dobrim odnosom in sodelovanju.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Bojan ŠINKO, Ajda PRISLAN in Koroške novice