V območnem združenju slovenskih častnikov Mislinjske doline se trudimo vzdrževati stike s člani in izvajati aktivnosti, ki jih je mogoče izvesti kljub veljavnim ukrepov in omejitvam s področja druženja. Tako smo prišli do ideje, da združimo  » koristno s prijetnim«,  in smo dne 21. 9. 2021 izvedli kolesarjenje.

Aktivnost smo poimenovali »kolesarjenje med spominskimi obeležji vojne iz leta 1991«. Na kolesarjenju so nam  pridružili tudi člani OZ VVS Mislinjske doline. Zbrali smo se pred spominskim parkom v Šmartnem  in s krajšimi postanki odkolesarili, da spominskega obeležja v Mislinji.

Z aktivnostjo smo poleg  spominsko domoljubne, izvedli tudi športno rekreativno dejavnost. Prav tako smo izpolnili načrtovano sodelovanje s sorodnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi. Kolesarjenja se je udeležil tudi predstavnik Občine Slovenj Gradec, v Mislinji pa se nam je pridružil podžupan Občine Mislinja.

V zaključnem delu smo se okrepčali v gostinske lokalu, kjer smo na krajšem družabnem srečanju prijetno pokramljali. Udeleženci so pokazali navdušenje in zadovoljstvo nad dejavnostjo, zato smo sklenili, da podobna aktivnost postane tradicionalna in jo bomo izvajali tudi v bodoče.

Besedilo: Konrad JAVORNIK

Fotografije: Igor BREZOVNIK, Konrad JAVORNIK