Na letni konferenci v soboto 5. junija 2021 smo potrdili poslovanje organizacije za leto 2020 in po krajši razpravi sprejeli programa dela za leto 2021 in 2022.

Po zaključeni letni konferenci smo odšli na ploščad ob nekdanji karavli, kjer je bilo pripravljeno svečano razvitje prapora naše organizacije in nato še podelitev priznanj našim članom za njihovo aktivno delovanje v preteklem obdobju.

V slavnostnem razvitju prapora so neposredno sodelovali generalni sekretar ZSČ, župan občine Raven na Koroškem kot boter prapora, predsednik OZ ZSČ Mežiške doline in začasni namestnik praporščaka. Slavnostne trakove so prispevale občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem ter dva posameznika. S pridobitvijo prapora je omogočena udeležba našega požrtvovalnega praporščaka Pavla Šimenca tudi na prireditvah višjega ranga, ki se jih s pohodno zastavo organizacije doslej ni mogel udeleževati.

Slavnostni del se je nadaljeval s podelitvijo priznanj družbeno političnim skupnostim naše doline, delovni organizaciji ter posameznim članom našega združenja. Podeljena so bila naslednja priznanja:

 • Plaketo ZSČ je za dobro sodelovanje z našim združenjem sprejela Občin Črna na Koroškem.
 • Plaketo ZSČ za dobro sodelovanje z našim združenjem je sprejelo podjetje Aviofun d.o.o.
 • Bronasto medaljo za delovanje v ZSČ so prejeli:
  • Višji štabni vodnik Franjo Zajec
  • Nadporočnik Franc Oderlap
  • Stotnik Mirko Štern
  • Poročnik Branko Božič
 • Srebrno medaljo za delovanje v ZSČ so prejeli:
  • Major Edvard Kotnik
  • Stotnik Drago Pečnik
  • Štabni vodnik Pavel Šimenc
  • Stotnik Janez Švab
  • Stotnik Branko Kaker
 • Častni znak ZSČ je sprejel:
  • Major Albert Vodovnik

S podelitvijo priznanj je bil zaključen uradni del prireditve in sledil je še zaključek na turistični kmetiji Kumer, kjer smo se člani združenja in gostje sproščeno družili in pogovorili.

Zahvala članom in gostom, ki so se udeležili dogodkov: generalnemu sekretarju brigadirju Jugovcu, poveljniku 74. pehotnega polka podpolkovniku Himelrajhu, županji Črne na Koroškem mag. Romani Lesjak, županu Mežice Dušanu Kreblu, predstavniku občine Prevalj, županu Raven na Koroškem dr. Tomažu Roženu, predsedniku OZ ZSČ Mislinjska dolina Konradu Javorniku.

Besedilo in fotografije pripravil: Dušan Pahor, član IO OZ ZSČ Mežiška dolina