IO OZSČ Mežiške doline je sklenil majski seji, da glede na epidemiološke razmere začnemo z uresničevanjem letošnjega programa naših aktivnosti.

Povabili smo naše članstvo na izobraževanje iz topografije in priprave OPB. Za kraj predavanja smo  27. junija 2020 izbrali nekdanjo karavlo ob kmetiji Kumer v Koprivni. Prvo predavanje je pripravil član SV praporščak Ledinek, drugega pa naš član major Kotnik. Obe predavanji sta bili zelo zanimivi. Za zaključek smo opravili še krajši pohod do bližnje cerkve Sv. Ane.

Našega izobraževanja so se udeležili tudi člani OZ ZSČ Mislinjske doline. Tako smo poglobili tudi medsebojne stike s sosednjo organizacijo.

Besedilo in fotografije: Dušan Pahor.