Anton Kosi je postal častni predsednik, Feliks Mavrič in Jože Lončarič pa častna člana združenja.

Častna člana sta postala Feliks Mavrič in Jože Lončarič, major Anton Kos pa je postal častni predsednik

Ljutomerski častniki, združeni v OZSČ Ljutomer, so v nedeljo, 13. junija v Biotermah pri Mali Nedelji, opravili drugi, protokolarni del redne letne konference. Programski in volilni del, v katerem so se seznanili z opravljenimi aktivnostmi v letu 2020, sprejeli program dela za leto 2021 in izvolili novo vodstvo združenja, so opravili dopisno – po pošti, v mesecu februarju.

V začetku protokolarnega dela je novi predsednik združenja, višji vodnik Jožef Roškar, prvič v živo pozdravil prisotne člane in članice ter goste: poveljnika vojašnice Murska Sobota in hkrati poveljnika rodovskega bataljona 72. brigade SV, podpolkovnika Andreja Skodiča, predsednika OZ VVS Ljutomer Alojza Filipiča, direktorja Uprave za obrambo Maribor Mirka Rauterja in podžupana Občine Veržej Draga Legena.

V prvem delu konference, namenjenem vojaško strokovnemu usposabljanju, je podpolkovnik Andrej Skodič predstavil sestavo in naloge rodovskega bataljona 72.brigade SV in vojašnico Murska Sobota.

Sledila je podelitev priznanj Zveze slovenskih častnikov, katera so iz rok predsednika Jožefa Roškarja in sekretarja Antona Kosija, prejeli:
Plaketo ZSČ: stotnik Marjan Pintarič
Častni znak ZSČ: podpolkovnik Mirko Rauter
Pisno priznanje ZSČ: Milena Milič
Bronasto medaljo ZSČ: Jožef Nemec, praporščak Milan Štrakl, Dušan Mihorič in Silva Kosi
Častni znak ZSČ za sodelovanje: Občina Veržej
Dosedanjim aktivnim članom Davorinu Rečniku, Mirku Rauterju, Srečku Karbi, Marjanu Pintariču in Dragu Ostercu so bile podeljene zahvalne listine, častna člana združenja sta postala Feliks Mavrič in Jože Lončarič, major Anton Kosi, ki je združenje kot predsednik vodil kar 27 let, pa je postal častni predsednik.

V zaključnem nagovoru je predsednik Jožef Roškar pozval člane k udeležbi na proslavah in dogodkih, ki se bodo odvijale v okviru praznovanja 30. letnice samostojne Slovenije in naštel aktivnosti, ki jih v združenje načrtuje do konca leta ter izrazil željo, da bi bilo v Sloveniji enkrat že konec razprtij in medsebojnih obtoževanj, da bi si tako v času predsedovanja EU Slovenija povrnila vsaj nekaj, v Evropi močno okrnjenega ugleda.

Fotogalerija na: https://www.prlekija-on.net/lokalno/28249/ljutomerski-castniki-so-opravili-protokolarni-del-redne-letne-konference.html