Redna letna konferenca Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer

V letu 2019 so proslavili 25 let delovanja združenja v samostojni Sloveniji

Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe in ima tudi status nevladne organizacije, združuje preko sto članov in članic z območja UE Ljutomer. V nedeljo, 23. februarja, so se zbrali na redni letni konferenci v hotelu Bioterme pri Mali Nedelji, pregledali in ocenili delovanje v letu 2019 in začrtali aktivnosti v tekočem letu 2020. Pridružili so se jim podpredsednik ZSČ in predsednik OZVVS Ormož polkovnik Miran Fišer, član predsedstva ZSČ in koordinator pomurskih častniških združenj štabni vodnik Jožek Vaupotič, predsednik OZSČ Gornja Radgona stotnik Štefan Želodec, sekretar OZSČ Lendava major Branko Bratkovič, predsednik OZVVS Ljutomer Alojz Filipič, predsednik PVD Sever za Pomurje Drago Ribaš in predstavnik pododbora PVD Sever Ljutomer Janez Vencelj in direktor Uprave za obrambo Maribor Mirko Rauter.

Častni gost konference je bil namestnik poveljnika Poveljstva sil SV brigadir Franc Koračin, ki je v svojem predavanju predstavil Poveljstvo sil Slovenske vojske.

Iz podanega poročila predsednika združenja majorja Antona Kosija je razvidno, da je za častniki pestro in zelo delovno leto, saj so bili prisotni na 93 dogodkih, kar pomeni več kot en in pol dogodek na teden. Z vsemi organizacijskimi administrativnimi in računovodskimi aktivnostmi, ter pripravo gradiv za seje in za druge organe, pa to pomeni dve do tri aktivnosti tedensko.

Temeljno področje delovanja združenja je vojaško strokovna dejavnost, ki se izvaja skozi strokovna predavanja in strokovne ekskurzije, strelska kondiciranja in tekmovanja z malokaliberskim, dolgocevnim in kratkocevnim vojaškim orožjem, pa tudi z zračnim orožje, lokostrelci pa se že triindvajset let udeležujejo tekmovanja ZSČ v Ankaranu.

Spominsko-domoljubna in protokolarna dejavnost se izraža skozi sodelovaje na občinskih proslavah vseh štirih občin, na spominskih slovesnostih v organizaciji ZB za vrednote NOB Ljutomer, komemoracijah ob dnevu mrtvih, pa tudi na proslavah v organizaciji drugih domoljubnih organizacij v Pomurju, sodelovali so tudi na proslavi ob stoletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji. Praporščak Marjan Carovič s praporom združenja je bil prisoten na 24-tih slovesnostih v domačem okolju, v Pom

Za člane in njihove družinske člane je pomembna tudi kulturno družabna in športna dejavnost. Osrednji vsakoletni dogodek na tem področju je tradicionalno druženje častnikov in veteranov ter njihovih družinskih članov pri Gezovih jamah na Moti, ki zajema športne aktivnosti in družabno srečanje. Lansko tovrstno druženje je bilo še posebej slovesno, saj so na njem svečano obeležili tudi 25-letnico delovanja združenja v samostojni Sloveniji. Rekreativni značaj imajo tudi vsi spominski pohodi, ki jih je bilo v letu 2019 veliko s številčno udeležbo članov združenja, npr. Lendava – Dolga vas, Radenci – Gornja Radgona, Odranci, Jeruzalem, Soška fronta itd…

Vsebina delovanja združenja se močno navezuje na življenje in delo Slovenske vojske. Tako se udeležujejo dneva odprtih vrat v vojašnici v Murska Sobota in Maribor. Posebej pomembno je, da jim SV zagotavlja orožje in strelivo za kondiciranje z vojaškim orožjem na strelišču v Mačkovcih. Po potrebi zagotavlja tudi predavatelje strokovnih tem in prevoze z vojaškimi vozili. V zameno združenje promovira aktivnosti SV in kadrovanje v SV v svojem okolju, v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh.

Na konferenci sta predsednik OZSČ Ljutomer major Anton Kosi in član predsedstva ZSČ štabni vodnik Jožek Vaupotič, zaslužnim članom podelila priznanja Zveze slovenskih častnikov, katera so prejeli:

Pisno priznanje ZSČ: vodnik Zvonko Hladnjak

Bronasto medaljo ZSČ: štabni vodnik Drago Osterc, štabni vodnik Emil Rakuša, praporščak Alojz

Filipič in podpolkovnik Alojz Novak

Častni znak ZSČ: poročnik Robert Vintar, stotnik Alojz Babič in posthumno štabni vodnik Jožef Žižek

Častni znak ZSČ za sodelovanje: Gostilna Trnek, Branko Kolbl s.p.

Zlato plaketo ZSČ: višji štabni vodnik Marjan Carovič – plaketa mu bo podeljena na skupščini ZSČ na  Igu 14. 3. 2020

Besedilo: Branko Košti, fotografije s spletne strani: https://www.prlekija-on.net/lokalno/23715/redna-letna-konferenca-obmocnega-zdruzenja-slovenskih-castnikov-ljutomer.html