Kandidati šole za častnike Slovenske vojske iz mariborske Kadetnice so v četrtek, 17. 9. 2021, opravili študijo primerov oboroženih spopadov leta 1991 na terenu na relaciji Ormož – Gornja Radgona. Pod vodstvom docenta dr. Blaža Torkarja in polkovnika Mirana Fišerja so se ustavili tudi na Gibini v občini Razkrižje. Pri spomeniku osamosvojitvene vojne za Slovenijo na Gibini sta jih pričakala župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič in major Anton Kosi, oba aktivna udeleženca vojne 1991 na območju Gibine.

Uvodoma je major Anton Kosi predstavil dogajanje na konkretnem terenu v obmejnem naselju Gibina, kjer je prišlo do dveh odmevnih spopadov na barikadi, ki je oklepna enota JLA ni uspela prebiti. Posebej je pohvalil odgovorno ravnanje domačinov, ki so naredili neprebojno oviro iz navzkriž podrtega drevja ter pripadnike TO in policije, ki so oviro branili. Župan Občine Razkrižje je najprej predstavil pestro zgodovino kraja, v nadaljevanju pa še osebno doživljanje vojnih dogodkov in materialno škodo, ki je nastala kot posledica bojnega delovanja JLA.

Pot so nadaljevali proti Gornji Radgoni, vmes pa se ustavili v vaškem jedru v Križevcih, kjer je Anton Kosi predstavil postavljeno ulično razstavo na temo Vojna za samostojno Slovenijo 1991 s podnaslovom Osamosvojitvena vojna v Pomurju.

Namen študijskega potovanja kandidatov šole za častnike po Prlekiji je bilo spoznavanje poteka oboroženih spopadov, ki so se odvijali v letu 1991 na območju 73. Območnega štaba TO Ljutomer od Ormoža do Gornje Radgone. Spoznavali so geografske značilnosti bojišča, potek vojaških spopadov, sistem vodenja in poveljevanja, taktiko in logistiko obeh strani v spopadu. Na podlagi slišanega in videnega bodo udeleženci štujskega potovanja opravili strokovno analizo vseh dejavnikov in preverili, na kakšen način so izkušnje iz preteklosti prenosljive v sedanjost.

Besedilo: major Anton Kosi, fotografiji: Tadeja Ivanušič.