Po eno letnem premoru, lani so zaradi epidemije koronavirusa konferenco izvedli dopisno, so se na redni letni konferenci v Biotermah pri mali Nedelji zbrali člani in članice OZSČ Ljutomer in njihovi gostje.

Že po tradiciji je bilo v uvodu konference izvedeno vojaško strokovno predavanje z naslovom Propaganda v vojni, katerega je izvedel mag. Gregor Jazbec, učitelj vojaške psihologije na Centru vojaških šol.

Poročilo o delu združenja je predstavil predsednik, višji vodnik Jožef Roškar. Povedal je, da je bilo delo v težavnih, covidnih razmerah, zelo oteženo, pa vendar so uspeli izvesti veliko večino v letnem planu načrtovanih aktivnosti, tako na vojaško strokovnem področju, spominsko domoljubni in protokolarni dejavnosti, ter sodelovanja s subjekti izven ZSČ. Do izpada je prišlo pri načrtovanih izvedbah streljanj, predvsem v delu, ki naj bi ga izvajala slovenska vojska.

Častna člana OZSČ Ljutomer sta postala Uroš Vrbančič in Milan Štrakl.

https://www.prlekija-on.net/lokalno/30083/letna-konferenca-obmocnega-zdruzenja-slovenskih-castnikov-ljutomer.html