Člani Območnega združenja slovenskih častnikov Lendava smo se 1.3. 2019, v zgornjih prostorih Špar-Kocet v Lendavi, zbrali na redni letni programski konferenci, ki je bila istočasno tudi volilna. Konferenca je potekala skladno s statutom in poslovnikom. Predsednik, stotnik Robert Lenarčič, je  izčrpno poročal o delu v minulem letu in štiriletnem mandatu.

Izvajanja je bilo podkrepljeno s posnetki. Ocenil je, da je delo organizacije potekalo zelo uspešno, saj je organizacija organizirala ali bila udeležena na več kot 80 aktivnostih v minulem letu. To pomeni, da so si aktivnosti sledile povprečno na štiri dni. Sledilo je podajanje finančnega poročila in poročilaNadzornega odbora. ZSČ je na konferenci zastopal regijski koordinator in član predsedstva, švod. Jože Vaupotič.

Ocenam o dobrem in uspešnem delu so pritrdili tudi gostje iz sosednjih častniških, veteranskih in ostalih domoljubnih organizacij. Ker pa se je predsedstvu iztekel štiriletni mandat, so bile izvedene tudi volitve. Člani organizacij so nagradili uspešno delo dosedanjega predsedstva s še enim mandatom. Sprejetasta bila tudi načrt dela in finančni načrt za letošnje leto ter vsebinski program dela za leto 2020. Člane, ki so se posebej angažirali pri delu v organizaciji smo nagradili s priznanji Zveze slovenskih častnikov.

Uradni del zbora je bil zaključen z željami predsednika o dobrem delu v bodoče ter z željo za nadaljnje sodelovanje pri realizaciji načrtov. Naše druženje smo zaključili ob prigrizku in kozarcu dobrega lendavskega vina, kjer smo se prijatelji in znanci sproščeno pogovorili.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Lendava.