Častniki in podčastniki, združeni v OZSČ Lendava, smo se v petek, 18. marca 2022, zbrali na rednem letnem zboru v Ribiškem domu v Lendavi.

Po uvodnem pozdravu predsednika OZSČ Lendava, maj. Roberta Lenarčiča, je le-ta prebral izjavo Zveze slovenskih častnikov v zvezi z agresijo na Ukrajino, ki je bila sprejeta na letnem posvetu vodstev združenj Zveze slovenskih častnikov 26.,2.,2022 v Mariboru. Poudarjeno je, da aktualna vojna dogajanja v Ukrajini predstavljajo nespoštovanje ustanovne listine OZN in mednarodno pravnih norm.

Predlagani in izvoljeni so bili organi zbora. Sledilo je podajanje poročil o delu v preteklem obdobju: poročilo predsednika, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila prikazana s pomočjo video projekcije. Iz podanih poročil je bilo razvidno, da smo bili kljub znanim zdravstvenim razmeram bili zelo aktivni in uspešni. Vsa podana poročila smo soglasno sprejeli.

V nadaljevanju zbora smo po razpravi sprejeli tudi predstavljeni finančno ovrednoten program dela območnega združenja za leto 2022. Predsednik je izpostavil tradicionalne in najbolj množične dogodke, ki jih načrtujemo za leto 2022.

Sledili so pozdravni nagovori gostov, ki so poudarili naše dobro sodelovanje v preteklosti in želje za nadaljevanje le-tega v nastopajočem obdobju.

Tistim, ki so se s svojim delom posebej izstopali pa so bila podeljena priznanja. Dobitniki Srebrne medalje ZSČ so Bruno Pintarič, Janez Žalik in Robert Lenarčič. Priznanja sta podelila koordinator ZSČ za Pomurje, maj. Anton Kosi, in predsednik OZSČ Lendava, maj. Robert Lenarčič.

Naše druženje smo zaključili ob prigrizku in kozarcu lendavskega vina, kjer smo se prijatelji in znanci še sproščeno pogovorili in obujali spomine.

Branko Bratkovič

sekretar OZSČ Lendava