Čeprav nas pestijo ukrepi za preprečitev pandemije, je potrebno za delovanja združenja vložiti še več truda in volje, da je lahko prepoznavno in da skrbi za članice in člane.

Območno združenje slovenskih častnikov Lendava je 11. 6. 2021 v lovskem domu v Dolgi vasi izvedla programsko konferenco. Predsednik Robert Lenarčič je izčrpno poročal o delu v minulem letu. Ocenil je, da je delo v organizaciji bilo zelo uspešno. Zelo odmevna, tako pri nas kot na madžarskem, je bila svečanost ob 25-letnici sodelovanja s sorodnim združenjem iz Madžarske. Skoraj v celoti je bil realiziran  lanski program kljub otežkočenemu delovanju zaradi Covida. Ocenam o dobrem in uspešnem delu so pritrdili tudi gostje iz sosednjih častniških, veteranskih in ostalih domoljubnih organizacij. Sprejet je bil tudi načrt dela za letošnje leto in finančni načrt, ki tudi pogojuje izvedbo načrta dela. Konference se je udeležil tudi koordinator OZSČ za Pomurje g. Anton Kosi, kasneje pa so se pridružili še gostje iz Marcalija na Madžarskem.

Po konferenci je bil, v sodelovanju z OZVVS Lendava, organiziran pohod. Udeleženci obeh združenj in drugi pohodniki so se odpravili na vsakoletni pohod do pomnika pri mejnem prehodu, kjer je potekala krajša slovesnost. Pohoda se je udeležilo je več kot sto pohodnikov. Na slovesnosti so se spomnili treh desetletij, ki so minila po osamosvojitveni vojni, ko je bila priborjena samostojnost Slovenije. Za to, da so se takrat lahko spopadli za samostojno Slovenijo, so morale desetine generacij pred tem ustvariti slovenski narod, jezik, kulturo in temelje gospodarstva. Za to, da obstaja Slovenija v takšni ozemeljski celovitosti, kot je sedaj, se je moral boriti že maršal Svetozar Borojević na Soči in nekoliko kasneje general Maister, ki je priboril južno Koroško in velik del Štajerske. Borci NOB so štiri leta krvaveli, da so obranili slovensko ozemlje. Brez njihovega boja, se leta 1991 ne bi imeli za kaj boriti. Z minuto molka so počastili spomin na vse umrle borce med vojno in po njej. Slavnostni govorec je bil predsednik OZSČ Lendava Robert Lenarčič, ki je opisal dogajanja pred začetkom vojne za Slovenijo in dogodke na mejnem prehodu v Dolgi vasi. Spomnil nas je tudi na dogodke v Pekrah in na to, da mejni prehod ni bil nikoli zavzet, saj sta se TO in takratna milica odločno, hrabro in enotno postavili v bran novo nastale države Slovenije. Opozoril je še na neizmerno spoštovanje med obema strukturama, ki se kaže tudi tri desetletja po skupnem boju. Sledil je še krajši kulturni program v izvedbi Glasbene šole Lendava.

Po vrnitvi v lovski dom je sledilo druženje ob domači kapljici in izvrstnem pasulju, ki so ga skuhali v vojašnici v Murski Soboti.

Besedilo in fotografije: Branko Bratkovič