Območno združenju slovenskih častnikov Lendava je 2. 3. 2018 izvedlo svojo redno letno programsko konferenco v prostorih TUŠA Kocet Lendava.

Konferenca je potekala v skladu s statutom in poslovnikom. Po poročilu o delu in izvedbi načrta dela združenja, ki ga je podal predsednik Robert Lenarčič in je bilo podprto s fotografijami, ki so prikazovale aktivnosti, sta sledili še finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Predsednik in sekretar sta predstavila načrt dela in finančni načrt za leto 2018, ki sta bila prav tako sprejeta. Zbora se je udeležila skoraj polovica članov (45 %), koordinator ZSČ za Pomurje g. Jože Vaupotič, gostje sosednjih OZSČ in OZVVS ter ZB za vrednote NOB.

Predsednik združenja je pohvalil delo združenja in prizadevne člane predsedstva za uspešno izvedbo celotnega programa dela in prizadevno mednarodno sodelovanje s sorodno organizacijo z Madžarske. Zahvalil se je občinam na območju delovanja združenja za sodelovanje in podporo, ki nam jo nudijo pri izvajanju programa. Ugotovljeno je bilo tudi dobro in uspešno sodelovanje s sosednjimi sorodnimi organizacijami.

Dobro sodelovanje med organizacijami na območju Pomurja in dobro delo lendavske organizacije je pohvalil tudi član predsedstva ZSČ in koordinator med organizacijami za Pomurje Jože Vaupotič, ki je tudi s predsednikom Robertom Lenarčičem podelil priznanja ZSČ za delo v organizaciji. Podeljene so bile tri bronaste medalje, pisno priznanje, plaketa in častni znak ZSČ. Podeljene so bile tudi članske izkaznice novim članom.

Po uradnem delu zbora je ob skupni večerji potekalo prijetno družabno srečanje prisotnih.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Lendava.