Srečanje med delegacijama Zveze slovenskih častnikov in madžarske častniške stanovske organizacije BEOSZ je potekalo v petek 20. aprila 2018 v Lendavi. Delegaciji sta vodila predsednik ZSČ, genmaj. dr. A. Šteiner, in predsednik BEOSZ,  genppk. Károly Hazuga. Srečanje je potekalo v prostorih Občine Lendava, kjer je udeležence srečanja pozdravil tudi župan občine, mag. Anton Balažek.

Pogovori so potekali o vsebinah in oblikah dosedanjega in bodočega sodelovanja obmejnih organizacij,vodstev zvez in v mednarodnih organizacijah, v katere sta vključeni obe zvezi. Izmenjane so tudi informacije o organiziranosti zvez, naborništvu, o vlogi in statusu rezervistov v obrambnih sistemih Slovenije in Madžarske ter dogovorjen način nadaljnjega sodelovanja.

Po končanih pogovorih so si udeleženci srečanja ogledali še muzejske zbirke na gradu v Lendavi in obiskali stolp Vinarium v Lendavskih goricah.

Srečanje je končano z udeležbo na zaključku 20. tradicionalnega pohoda veteranskih in domoljubnih organizacijs spominsko slovesnostjo ob mejnem prehodu, kjer je pomnik branilcem meje v letu 1991.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografije: OZSČ Lendava.