Leto, ki je za nami, ni prizanašalo in nič prijetnih stvari ni nosilo okoli. Tudi društva in združenja smo bili med tistimi, ki nam je v veliki meri bilo onemogočeno normalno delo in izvajanje programov dela. Smo pa, v nekaj bolj “sproščenih” mesecih, vseeno dokaj uspešno in razmeram prilagajajoč se, izpeljali dobršen del programa za leto 2020.

Tudi za mnoge članice in člane še dokaj nepoznano korespondenčno izvedbo seje Zbora članov OZSČ Laško smo spravili pod streho konec marca in tako zadovoljili zahtevam zakonskih določili in ukrepov; lahko smo zadovoljni s porastom udeležencev seje (lani smo tovrstno obliko bili primorani uporabiti prvič) in sprejetimi sklepi, ki so pozitivno zaokrožili naše preteklo delo.

Tudi letošnji programi dela so zastavljeni smelo in z upanjem, da se ta epidemiološka situacija vendarle umiri in se omogoči normalnejše delo in življenje vseh; z našimi še tolikanj večjimi pričakovanji, ker smo v letu številnih obletnic dogodkov izpred osemdeset in trideset let, ki so zaznamovali našo zgodovinsko bit in katerih posledice živimo tudi danes. Trideset let je, kar je naša generacija postavila piko na i zgodovinskim prelomom in uspela ubraniti suvereno, samostojno Republiko Slovenijo; domoljubne in veteranske organizacije želimo spominu na še sveže spomine dodati svoj pridih in neizkrivljeno, neretuširano in ne le posameznikom zasluge pripisujočo in všečno videnje osamosvajanja. Ne glede na zapiranja in policijske ure bomo s svojim programom in delom dobromislečim in svobodomiselnim članom naše skupnosti to omogočili.

Že koncem lanskega leta in v teh pomladnih dneh poteka trideset let, kar so pogumne družine v naših skupnostih z velikim tveganjem doma tajno hranile orožje za naše enote Teritorialne obrambe Slovenije in takratne milice. V primežu zdravstvenih zadreg in širjenja virusnih obolenj, je spomin na takrat resnično pogumna dejanja kar malo zbledel med ljudmi. Z županoma občin Laško in Radeče – gospodoma Zdolškom in Režunom – smo se v OZSČ Laško odločili, da se pa vendarle spomnimo hrabrih dejanj naših občanov in se jim skromno zahvalimo za izkazano tvegano početje: župana sta družinam v spomin predala monografiji občin Laško in Radeče, Območno združenje slovenskih častnikov Laško pa je družinam podelilo Priznanje z zlato medaljo OZSČ Laško; prejemniki so: družina Dornik, Trnovo 1, Laško, družina Žveplan, Trubarjevo naselje 12, Rimske Toplice, družina Trupej, Laška vas 21, Jurklošter, družina Medved, Tevče 3, Laško, družina Gradišnik, Tevče 31a, Laško in družina Breznikar, Močilno 6, Radeče. Priznanja smo podelili na priložnostnih srečanjih doma pri Breznikarjevih in pri županu v Laškem ter na sedežu OZSČ Laško, družini Trupej pa bo priznanje predano ob prvi primerni priložnosti.

Ob zaključku naše korespondenčne izvedbe Zbora članov OZSČ Laško smo se članicam in članom združenja zahvalili za njihovo prizadevno delo v preteklosti s kančkom upanja, da se bo tako tudi nadaljevalo.

Zveza slovenskih častnikov je podelila priznanja:

Plaketo Zveze slovenskih častnikov so prejeli: Samo Lah, Jožef Plahuta, Karl Vodišek in Drago Zupanc;

priznanje Častni znak Zveze slovenskih častnikov je prejel Karl Deželak;

Častni znak Zveze slovenskih častnikov za sodelovanje je prejelo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Laško;

Bronasto medaljo Zveze slovenskih častnikov so prejeli: Željko Ivačič, Severin Jezernik, Branko Pušnik, Alojz Škorjanc in Zlatko Travner;

prejemnik Priznanja z zlato medaljo OZSČ Laško je Milan Klenovšek; prejemniki Priznanja s srebrno medaljo OZSČ Laško so Ludvik Knap, Andrej Mlakar, Marjan Salobir; Priznanji z Bronasto medaljo OZSČ Laško pa sta prejela Dušan Ajtnik in Marija Ivačič;

Koordinator za ešalone zastavonoš in protokol Zahodno-štajerske pokrajine st. Konrad Zemljič je Pisna priznanja podelil praporščakom: Rudolfu Pavčniku, Branku Pušniku, Karlu Vodišku in Ivanu Vudragu ter Romanu Bastlu (ostali priznanja prejmejo ob prvem snidenju ali usposabljanju).

Hvala vsem za njihov prispevek pri uresničevanju programov dela našega združenja.

Občankam in občanom občin Laško in Radeče želimo prijetna praznovanja dneva upora proti okupatorju in prvomajskih dni ter majskih spominov mladosti.

Ob tridesetletnici majskih dogodkov ob osamosvojitvi Slovenije pa – “NE DAJ SE SLOVENIJA IN SREČNO!”

Besedilo: Konrad Zemljič

Foto: Marjetka Lipar, Tanja Grabrijan in Željko Ivačič