Sodelovanje med OZSČ Krško in RK (Reservistenkameradschaft) (Združenje rezervistov) Obrigheim traja že veliko let. Obrigheim je mesto v okrožju Neckar-Odenwald-Kreis v nemškem Baden-Württembergu. Občine Krško in Obrigheim sodelujeta že od 1983 leta na različnih področjih.

Leta 1999 je na pobudo županov Obrigheima, gospoda Rolanda Lauerja in župana občine Krško, gospoda Franca Bogoviča prišlo do sodelovanja tudi na obrambnem področju s povabilom naše delegacije na letno proslavo RK Obrigheim. V delegaciji sta takrat bila Branko Slivšek in Franc Žinko. Sodelovanje se je nadaljevalo z vsakoletno izmenjavo obiskov delegacij, eno leto pri njih, drugo pa spet pri nas. Skupaj smo si ogledali vojaške objekte in tehniko, sodelovali na strelskih tekmovanjih, veslanjih, pohodih in si ogledali kulturne in zgodovinske znamenitosti obeh krajev.

V duhu obojestranskega zaupanja pri poglabljanju vojaškega tovarištva, smo ob 40 – letnici RK Obrigheim na proslavi v Obrigheimu 9.julija 2005  podpisali listino o pobratenju naših dveh občinskih združenj in še istega leta 10. septembra  potrdili podpis v Krškem. Listine sta podpisala predsednik RK Obrigheim, gospod Bernd Knaus in takratni predsednik OZSČ Krško, gospod Borut Angeli.

V duhu obojestranskega zaupanja pri poglabljanju vojaškega tovarištva, je prišlo ob 40-letnici RK Obrigheim, na proslavi v Obrigheimu 9. julija 2005 do svečanega podpisa listine o pobratenju v prisotnosti županov občine Obrigheim in Krško, gospoda Rolanda Lauera in gospoda Francija Bogoviča, ter predsedujočega RK Kreisgruppe Neckar-Odenwald, podpolkovnika Karl-Heinz Flacha in predsednika ZSČ, polkovnika Mihe Butara.

Na svečanosti v kulturnem domu v Podbočju v soboto 10. septembra 2005 smo potrdili podpis listine o pobratenju. Listino sta podpisala  predsednik OZSČ Krško, gospod  Borut Angeli in predsednik RK Obrigheim, gospod Bernd Knaus v prisotnosti župana občine Krško, gospoda Francija Bogoviča in podpolkovnika Karl-Heinz Flaha iz Obrigheima.

Septembra 2008 je desetčlanska delegacija OZSČ Krško v sestavi: Anton Podgoršek, Borut Angeli, Franc Žinko, Robert Bregar, Maks Babič, Branko Slivšek, Albin Božič, Jože Pribožič, Danijel Novak in Franc Živič, obiskala RK Obrigheim. Tokrat nas je čakalo prijetno presenečenje s posebno počastitvijo na »Dnevu rezervistov 2008«. Ob tej priložnosti je za posebne zasluge dolgoletnega aktivnega sodelovanja med združenji, predsednik okrožnega združenja rezervistov Nekar-Odenvald, rezervist podpolkovnik Wilfried Meissner, odlikoval s častnim odlikovanjem za zasluge Združenja rezervistov, predsednika OZSČ Krško, rezervnega podčastnika Antona Podgorška in sekretarja OZSČ Krško, upokojenega podpolkovnika Franca Žinka.

Ob desetletnici sodelovanja smo izvedli 12. junija 2009 svečano akademijo v dvorani doma XIV. divizije na Senovem. Na tem praznovanju smo podelili priznanja najzaslužnejšim članom obeh združenj.

Predsednik RK Obrighem Bernd Knaus je častni član OZSČ Krško in je prejel leta 2009 Plaketo ZSČ.

Za goste iz Obrigheima organiziramo pohode, strelska tekmovanja, seznanitev z dogodki 1991 v Posavju, ogled kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti Slovenije.

10. let sodelovanja Senovo 12 .6. 2009 DSCF5229

10. let sodelovanja Senovo 12. 6. 2009

Dvorec Cecilienhof Potsdam 2012

KRIŽE , SROMLJE, BIZELJSKO 2009

LISTINA -POBRATENJE RK OBRIGHEIM – ZSČ KRŠKO – 9. 7. 2005

Mercedes muzej 2019

Muzej Sinsheim, 1. 8. 2015

NEMČIJA – WALLDÜRN 2009

Nemško ministrsvo za obrambo Berlin 2012.

Obrigheim 2019

Reichstagskuppe Berlin 2012

Strelišče Vince 2018

Strelsko tekmovanje Zakov 2011

Veleposlaništvo Slovenije v Berlinu 2012

Vojašnica Novo mesto 2009

VOJAŠNICA OBRIGHEIM

Zajtrk pri Slivškovih v Leskovcu 2016

Predsednik OZSČ Krško:

Branko Slivšek