23. februarja 2024 se je na redni letni konferenci Območnega združenja slovenskih častnikov Krško (OZSČ) zbralo 79 udeležencev. Kot je povedal predsednik Branko Slivšek, združenje, ki je v minulem letu dopolnilo 30 let delovanja, šteje 171 članov, od tega se nam je pridružilo 22 novih.

Na redni letni Konferenci OZSČ Krško smo sprejeli poročila za leto 2023 in program dela ter finančni načrt za leto 2024. Lani smo izvedli kar 75 dejavnosti, med temi smo organizirali šest strokovnih strelskih urjenj na strelišču Zakov v Reštanju, sodelovali s stanovskimi in drugimi veteranskimi združenji ter bili organizator ali soorganizator proslav v počastitev dogodkov iz polpretekle zgodovine. Udeležili smo se priprav vojaških obveznikov za promocijo Slovenske vojske, tridnevne vojaško-strokovne ekskurzije po Bosni in Hercegovini, sodelovali na spustu Kolpa – Kupa in po Krki in izvedli vojaško-orientacijska pohoda po Gorici ter po Leskovcu pri Krškem z okolici. Na tradicionalnem pohodu iz Žužemberka na Plešivico smo se v organizaciji OZSČ Novo mesto pomerili v streljanju z malokalibrsko puško, organizirali državno strelsko tekmovanje z avtomatsko puško Kalašnikov za memorial Franca Živiča na Zakovu, na katerem je ekipa OZSČ Krško osvojila naslov državnega prvaka, sodelovali pa smo tudi na državnem prvenstvu v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem v Slovenski Bistrici. Med aktivnostmi je Slivšek izpostavil tudi sprejem delegacije iz nemškega Obrigheima ter prejeto jubilejno priznanje, ki smo ga prejeli od Mestne občine Krško ob 30-letnici delovanja. Tudi v letošnjem letu bodo med prioritetnimi nalogami združenja strokovne ekskurzije, vojaško-orientacijski pohodoi, strelska dejavnost in sodelovanje z veteranskim združenji.

Na letni konferenci smo podelili priznanja zaslužnim članom združenja.

Bronasto medaljo ZSČ so prejeli: Branko Stopar, Jože Turšič, Jožica Špiler in Zvonko Glas, srebrno medaljo ZSČ Jože Kranjc, zlato medaljo ZSČ pa Franc Zupančič in Maksimiljan Babič. Jožeta Pirca pa nagradili s častnim znakom ZSČ, dolgoletni predsednik Branko Slivšek pa je prejel zlato plaketo ZSČ. Častni znak za sodelovanje smo podelili Ribiški družini Brestanica-Krško, jubilejno priznanje ZSČ za 25 let sodelovanja pa je prejel RK Obrigheim.

Besedilo in fotografije: predsednik OZSČ Krško Branko Slivšek