Na redni letni Konferenci Območnega združenja častnikov Krško v gostišču Senica na Senovem se nas je v petek, 24. 2. 2023 zbralo 73 udeležencev od 163 članov združenja.

Na redni letni Konferenci OZSČ Krško smo sprejeli poročila za leto 2022 in program dela in finančni načrt za leto 2023.

Obširni program dela za leto 2022 nam je uspelo izvesti s pomočjo članov združenja, Občine Krško, Zveze slovenskih častnikov ter prijateljskih združenj.

Izvedli smo 6 strokovnih strelskih urjenj na strelišču Zakov, Reštanj.

Sodelovali na 10. slovesnostih ob obeležjih NOB.

Sodelovali na pripravah vojaških obveznikov za promocijo Slovenske vojske.

Izvedli vojaško orientacijski pohod po Goleku in okolici.

Bili na vojaško strokovni ekskurziji v Ljubljani.

Sodelovali na 8. druženjih in strelskih tekmovanjih sorodnih in veteranskih organizacij.

Sodelovali na spustu Kolpa-Kupa in po Krki.

Izvedli vojaško orientacijski pohod po Bohorju.

Organizacija strelskega tekmovanja z avtomatsko puško in pištolo za memorial Franca Živiča.

Sodelovali na državnem prvenstvu v streljanju z vojaškim pehotnim orožjem v Slovenski Bistrici in ekipa iz OZSČ Krško je postala državni prvak.

Pomoč na usposabljanju dijakov Posavja za rokovanje z orožjem na obrambnem dnevu na strelišču Radna pri Boštanju.

Izvedli častniško-veteransko srečanje s plesom v gostilni Janc na Studencu.

Udeležba na proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti v KD Krško.

Podelili smo priznanja zaslužnim članom združenja: Bronasto medaljo ZSČ so prejeli: Cvetka Geč, Janko Bogolin, Leopold Petan, Mirko Godler, Polonca Levak, Vida Slivšek. Franc Margon je prejel srebrno medaljo ZSČ. zlato medaljo ZSČ so prejeli: Ernest Breznikar, Milan Dular, Rudolf Černelič, Slavko Šribar. Jožef Pribožič je prejel pisno priznanje ZSČ. Franc Unetič je prejel častni znak ZSČ. častni znak za sodelovanje so prejeli DPS Senovo in RK Obrigheim.

V letu 2023 vodstvo združenja načrtuje druženja v novih, še ne obiskanih krajih v obliki strokovnih ekskurzij, vojaško orientacijskih pohodov in strelskih dejavnosti.

Na dejavnosti OZSČ Krško so vabljeni vsi člani združenja, njihovi družinski člani in prijatelji.

Besedilo: Predsednik OZSČ Krško Branko Slivšek.

Fotografoke: Branko Slivšek