V skladu s letnim programom dela je OZSČ Koper organiziralo in izvedlo vojaško-strokovno ekskurzijo na Notranjsko in Kras, ki je bila izvedena v soboto, dne 6. novembra 2021.

Glavna točka strokovne ekskurzije je bil ogled in predstavitev zbirk Vojaškega muzeja Tabor v Lokvah pri Lipici, vendar se je ekskurzija začela že prej, ko smo dopoldne, v bližini snežniških gozdov obiskali grad Snežnik. Člani OZSČ Koper s spremljevalkami smo si ogledali štiri grajske etaže, ki so nam pričarale vzdušje izpred sto petdesetih let, saj so grajske sobe še vedno opremljene s pristnim pohištvom in drugo opremo iz druge polovice 19. stoletja. Saloni in spalnice knezov Hermana in Ulrika, kneginje Ane ter sobe za goste so urejeni prijetno in udobno, napolnjujejo jih številne historistične sedežne garniture s prvotnim oblazinjenjem in ornamentirane peči, družinski portreti, stare fotografije in grafike. Sledilo je kosilo v Velikih Blokah, v gostišču blizu nekdanjega objekta JLA, kjer je bilo tudi mnogo naših članov na vojaških vajah. Sledila je pot na Kras, natančneje v Lokev.

Muzej se nahaja v obrambnem stolpu iz leta 1487, ki stoji v središču vasi. Poleg obrambnega stolpa vaško jedro sestavljajo še župnišče, gotska kapelica iz leta 1426, cerkev sv. Mihaela iz leta 1613, ki jo je v času fašizma poslikal akademski slikar Tone Kralj, in spominski park s spomenikom padlim borcem v drugi svetovni vojni, spomenikom vojne za Slovenije in spomenikom češko-slovenskega prijateljstva ter še osnovna šola in vrtec. Za vse skrbi lastnik muzeja, neumorni Srečko Rože, ki nas je sprejel in predstavil muzej ter njegovo poslanstvo, ki je zbiranje, evidentiranje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine slovenske novejše zgodovine s poudarkom Primorske.

Vojaški muzej Tabor Lokev deluje v renesančnem obrambnem stolpu, imenovanem Tabor in ima pestro zgodovino. V letu 1830 so domačini v njem uredili vaško šolo, ki je v njem delovala vse do novembra 1886, ko je bilo v neposredni bližini Tabora zgrajeno novo šolsko poslopje. Čez približno štiri leta je prostore Tabora pridobilo takrat ustanovljeno Bralno in pevsko društvo Tabor Lokev, ki je delovalo vse do prepovedi fašističnega režima, ko je bila prepovedana slovenska beseda. V letu 1930 si je v njem italijanska oblast uredila sedež občine. Po kapitulaciji Italije so Tabor uporabljali pripadniki nemške vojske za skladiščenje vojaške opreme. Po končani drugi svetovni vojni je bila postavljena Morganova linija, ki je na tem ozemlju potekala med Divačo in Lokvijo. Divača je tako pripadala coni B, Lokev pa coni A. Od junija 1945 do septembra 1947 je v Taboru delovala zavezniška vojna uprava cone A, v kateri so bili pripadniki 56. škotskega regimenta. Po njihovem odhodu je Tabor ponovno uporabljala Krajevna skupnost Lokev – Prelože za družabna srečanja vaščanov. Od 14. avgusta 1994 pa v njem deluje Vojaški muzej Tabor Lokev.

Lastnik muzejske zbirke in upravitelj muzeja je Srečko Rože, ki so ga že v otroštvu pritegnile pripovedi deda Viktorja Rožeta, preživelega pripadnika avstro-ogrske vojske v prvi svetovni vojni, kot tudi pripovedi očeta Albina iz časa druge svetovne vojne. Z dedom Viktorjem je na vaškem smetišču rojstne vasi Kreplje pri Dutovljah našel svoja prva predmeta, čutarico in bajonet, ki sta ga pritegnila k zbiranju. Prva zbirka militarij, ki je štela 511 kosov, je bila zasežena s strani milice v letu 1983. Po odsluženem vojaškem roku leta 1987 je začela nastajati nova zbirka militarij iz časa prve in druge svetovne vojne. Ob njej je počasi nastajala še arheološka in etnološka zbirka, vezana najprej na domače kraško območje, z leti pa tudi na ostala območja Slovenije. Zbirka je res ogromna in v treh nadstropjih okroglega stolpa predstavlja predvsem obe svetovni vojni ter zgodovino Lokve.

Nas pa je še posebej zanimala nova razstava v pritličju stolpa, ki je namenjena razvoju Teritorialne obrambe Slovenije (TO), s poudarkom na Primorski. Tako smo lahko poleg razstavljenega orožja in druge opreme, ki so jo uporabljali pripadniki TO od ustanovitve pa do formiranja Slovenske vojske, ogledali tudi slike, predmete in uniforme nam znanim teritorialcev Franca Anderliča, Draga Vidriha, Bogdana Beltrama ter slike našega pokojnega člana, Janka Kleibencettla iz Dekanov.

Čas, ki smo ga imeli na razpolago za ogled muzeja, je hitro minil, saj je zanimivih stvari toliko, da si jih bo potrebno v bodoče priti ponovno ogledati. G. Rože sproti dopolnjuje svojo zbirko z novimi predmeti in zgodbami, ki tem predmetom dajo vsebino in pridih tedanjega časa.

Vojaško-strokovna ekskurzija je bila izvedena skladno z veljavnimi PCT pravili, ki smo jih spoštovali vsi udeleženci, izpeljana pa je bila še zadnji trenutek pred novimi, restriktivnejšimi ukrepi, ki sledijo v zvezi z zajezitvijo epidemije Covid-19.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Bojan Starc

Fotografije: Bojan Starc, Vasja Jejčič