OZSČ Koper je v torek, dne 4. 10. 2016, izvedlo vojaško-strokovno ekskurzijo na območje Koroške, v soorganizaciji z DU MO Koper.

Zgodaj zjutraj smo krenili na pot iz Kopra prek Trojan in skozi Slovenj Gradec do Dravograda. Na krožišču treh koroških dolin (dravske, mislinjske in mežiške) smo si v kleteh občinske zgradbe ogledali muzej, kjer so bili med drugo svetovno vojno gestapovski zapori in mučilnica, skozi katero je šlo ogromno zavednih Korošcev, mnogi med njimi so bili tudi zverinsko umorjeni. Pretreseni in ganjeni nad videnim smo se kasneje odpravili v vas Libeliče, kjer smo si ogledali muzej posvečen koroškemu plebiscitu po prvi svetovni vojni in odločnemu boju vaščanov Libelič za to, da kraj ostane slovenski in ne del novonastale avstrijske države.

Na območju mejnega prehoda Holmec se nam je pridružil še g. Halilovič, ki nam je predstavil usodne trenutke neposredno pred, med in po spopadu na mejnem prehodu Holmec, za časa osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Udeleženci smo si tako lahko na samem kraju dogodka ogledali takratno razporeditev bojnih položajev, predstavljen nam je bil potek usodnih trenutkov, ko sta padla dva miličnika ter trije pripadniki JLA, ter aktivnosti tako osamosvojiteljev (Milica in TO) kot JLA, ki so prihajali na pomoč svojim enotam.

Da je Koroška res pomembna v vseh večjih zgodovinskih dogodkih oziroma vojaških spopadih, smo ponovno spoznali, ko se nam je pridružil g. prof. Ovnič in nam na Poljanah predstavil zadnje boje v drugi svetovni vojni, maja 1945, ko so se kolone nacistov in drugih kvislingov valile čez naše ozemlje in se skušale prebiti na zahod.

Z nami je bil na Koroškem tudi g. Kožar, ki nam je med potovanjem od točke do točke predstavil še druge zanimivosti prelepe Koroške, tako zgodovinske, geografske, kakor tudi druge aktualnosti današnjega življenja.

Polni vtisov, predvsem pa ugotovitve, da sta mir in svoboda neprecenljiva, ter da je v vseh usodnih trenutkih potrebno dobro oceniti razmere, saj se le na podlagi te lahko hitro, ustrezno in učinkovito odzoveš, smo se v večernih urah vrnili v Koper.

Besedilo: Bojan Starc

Fotografije: Vasja Jejčič, Ljubo Benevol

Koroska_plebiscit Holmec Libelice Koroska_plebiscit1