Dne 27. 10. 2018 je na Opčinah pri Trstu združenje rezervnih častnikov iz Trsta (UNUCI Trst) organiziralo strelsko tekmovanje s pištolo cal. 9X21 na 7 m razdaljo, s pištolo cal. 45 na 15 m razdaljo, s karabinkoM4 cal. 22 na 25 m razdaljo ter z revolverjem cal. 38 na 20 m razdaljo. Poleg predstavnikov italijanskih častniških združenj, pravosodnih policistov, finančnikov in državne policije, so se tekmovanja udeležili tudi člani OZSČ Koper ter HČZ Pulj iz Hrvaške. Samo tekmovanje, udeležba častniških organizacij iz treh držav kakor tudi dogovori o nadaljnjem sodelovanju dokazujejo, da je mednarodno regionalno sodelovanje častniških organizacij dobro. Srečanje so predstavniki vseh častniških organizacij izkoristili tudi za dogovore o nadaljnjem sodelovanju.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Bojan Starc; fotografije: Bojan Starc, Darij Piciga in Klavdij Logar.