Dne 28. 10. 2017 je na Opčinah pri Trstu združenje rezervnih častnikov iz Trsta (UNUCI Trst) organiziralo strelsko tekmovanje »22. Gara di tiro«. Strelsko tekmovanje se je izvajalo s pištolo Beretta M98 FS cal. 9X21 in puško Beretta CX4 cal. 9X21, ki so se ga, poleg predstavnikov italijanskih častniških združenj udeležili tudi člani OZSČ Koper in OZSČ Nova Gorica iz Slovenije ter HČZ Pulj iz Hrvaške. Samo tekmovanje, udeležba častniških organizacij iz treh držav, kakor tudi dogovori o nadaljnjem sodelovanju dokazujejo, da je mednarodno regionalno sodelovanje častniških organizacij dobro in dobra spodbuda za še nadaljnjo nadgradnjo v bodoče.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo in fotografija: Bojan Starc