Med združenji častnikov lahko rečemo, da so nekatera dejavnejša na enih področjih, druga pa na drugih, vsa si prizadevajo organizirati dejavnosti, ki bi bile za člane častniške organizacije zanimiva in bi jih navdušile za dejavno vlog v organizaciji. Med takšne sodi Občinsko združenje častnikov Koper, ki glede na svojo specifičnost – deluje na obmejnem področju tako z Italijo kot Hrvaško ter je umeščeno ob obali Jadranskega morja – že vrsto let razvija maloobmejno – pa tudi širše mednarodno- sodelovanje med častniškimi organizacijami. Prav slednje je vzbudilo, ob še drugih dejavnostih, naše zanimanje, kar smo potem tudi povezali v celoto, ki je odraz dejavnosti obalnega častniškega združenja v Kopru.

Članek v reviji obramba 2017

Clanek_OBRAMBA_APRIL_2017