Spominski slovesnosti na veliko nemško ofenzivo, ki je potekala prve dni oktobra 1943 na območju Slovenske in Hrvaške Istre.

Predstavniki OZSČ Koper smo se ta konec tedna udeležili tradicionalnih spominskih slovesnosti ob prazniku krajevnih skupnosti, v soboto 30. septembra 2023 v Krajevni skupnosti Pobeg- Čežarji, 1. oktobra 2023 pa v Krajevni skupnosti Sveti Anton, obe del Mestne občine Koper.

Obe prireditvi je organiziralo Združenje protifašistov, borcev NOB in veteranov občine Koper, Mestna občina Koper in obe krajevni skupnosti. Spominski slovesnosti sta namenjeni obujanju spominov na veliko nemško ofenzivo, ki je potekala prve dni oktobra 1943 na območju Slovenske in Hrvaške Istre.

Po razpadu Italije in nekaj tednih svobode, so Nemci v noči s prvega na drugi oktober leta 1943 na zahtevo Hitlerja in po načrtu Rommelovega štaba poslali nad Istro 50.000 vojakov s 150 oklepniki. Slovensko in hrvaško Primorje so si namreč hoteli priključiti neposredno Tretjemu nemškemu rajhu kot nemško deželo Adriatische Kunsterland z glavnim mestom Trst.

Prvi del nemške vojske, skupaj z zapriseženimi italijanskimi fašisti, je prodiral ob obali, drugi pa je bil usmerjen na Buzet. Neizurjene in komaj oblikovane partizanske enote iz bivših posebnih bataljonov niso mogle zaustaviti nemških tankov. Najprej so se jim postavile po robu na prehodu čez Osapsko reko pri Orehu, nato pa med Rabujezom, Plavjami, Škofijami in Korošci. Po večurnem boju je padlo 24 borcev Tržaške brigade, 9 je bilo ranjenih, 16 pa zajetih. Nemška vojska je skupaj z italijanskimi fašisti, ki so bili že izkušeni morilci in požigalci narodnih in kulturnih domov, požigala vasi in pobijal ljudi kar na poljih in vinogradih, kjer jih je dobila med jesenskim delom. V Pobegih – so jih na primer 24.

V dveh dneh so v Slovenski Istri postrelili več kot 200 prebivalcev in požgali 55 naselij ali 1.800 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, nato pa so zasedli vso ostalo Istro in skupno pobili več kot 2.000 ljudi. A istrski ljudje in ves primorski narod se je po tej ofenzivi kot feniks dvignil iz pepela in se množično in enotno uprl, do slehernega prebivalca, mož in žena otrok in starcev, brez primerjave v okupirani Evropi. Celo velik del italijanskega naroda, ki ga je fašizem 25 let vzgajal v sovražnost, se jim je pridružil.

Na prvi slovesnosti v Pobegih-Čežarjih je bil slavnostni govorec prof. dr. Jože Pirjevec, v nedeljo v Svetem Antonu pa g. Marjan Križman, predsednik krovne organizacije ZZB NOB, ki je bil pred kratkim tudi ponovno izvoljen za predsednika.

OZSČ Koper s svojo prisotnostjo na spominskih slovesnostih, v svečani uniformi, praporščakom in z zgledom utrjuje našo stanovsko organizacijo in daje zgled dobrega sodelovanja med veteranskimi in domoljubnimi organizacijami .

Iz Pobegov:

Iz Svetega Antona:

Posnetek s proslave v Svetem Antonu:

Besedilo:

  • Bojan Starc

  • spletna stran Združenja protifašistov, borcev NOB in veteranov občine Koper,

Fotografije: Vasja Jejčič in Delgi Jerman

Film: Delgi Jerman