Tradicionalnega praznovanja Dneva borcev se je v Kopru 7. julija udeležilo kar nekaj naših članov Občinskega združenja ZSČ. Počastili smo spomin na herojski boj udeležencev NOB med II. svetovno vojno in se spomnili žrtev v boju proti okupatorju v letih 1941-1945. Brez tega osvobodilnega boja ne bi danes imeli svoje svobodne države Slovenije, ki je nastala tudi po kasnejši osamosvojitveni vojni v letu 1991, ko se je odločila za samostojno pot in zapustila Jugoslavijo, ki ni hotela upoštevati suverenost posameznih republik.

Enaindvajseto srečanje borcev na Srminu, ki je bilo letos posvečeno praznovanju 70. obletnice ustanovitve Zveze združenj borcev Slovenije, je bilo še posebej svečano, popestreno s številnimi udeleženci, nastopajočimi skupinami in posamezniki ter svečanim govornikom, predsednikom veteranskega združenja Slovenije, generalmajorjem Ladislavom Lipičem.

V svojem govoru je med drugim poudaril pomen narodnoosvobodilnega boja, ki ga nekateri politiki danes skušajo zmanjšati tako, da bi spreobrnili zgodovino:

In ob vsem tem se lahko samo sprašujemo, kakšen opij je politika nasploh, da so zaradi nje posamezniki sposobni poneverjati, lagati in spreminjati ter zatajiti vse, v kar so nekoč verjeli, ne zavedajoč se, da bodo jutri zatajili sami sebe. Očitno ni več potrebno izgubljati besed o dejanjih tistih, ki so nas vodili in so še vedno prisotni v našem vsakdanjem družbenem življenju. Skupaj z njimi smo takrat, v začetku devetdesetih let napravili križ nad preteklostjo in se vrgli v naročje prihodnosti ter se posvetili skupnemu cilju – imeti samostojno državo in biti svoj na svojem. Oni, vidni posamezniki, pa so se posvetili uresničevanju svojih osebnih političnih ambicij in le redkim posameznikom je ostal čut odgovornosti za življenje svojega naroda. S svojimi nepremišljenimi odločitvami so povzročili velike ekonomske škode, ogromno nepotrebnega prerekanja, delitve in s tem tudi naše nazadovanje … “

Opozoril je, da se lahko taka dejanja sprevržejo v fašizem, na kar moramo biti še posebej pozorni.

Na proslavi so številni aktivni člani ZB Koper prejeli posebna priznanja.

This slideshow requires JavaScript.

https://www.youtube.com/watch?v=qcidqTr3-n8

Besedilo: Ljubo Benevol

Fotografije: Vasja Jejčič, Delgi Jerman

Video: Delgi Jerman