V Parku vojaške zgodovine v Pivki je bil predstavljen zbornik Vezisti in zveze ob 30 letnici Republike Slovenije, ki ga je organizirala Zveza slovenskih častnikov in obeh veteranskih združenj, ZVVS in Sever.

Predstavitve smo se udeležili tudi predstavniki OZSČ Koper poleg ostalih povabljenih veteranskih združenj, nekdanjih organizatorjev zvez pred in med osamosvojitveno vojno v različnih obrambno varnostnih strukturah kot je TO, Upravnih organov, milice/policije, PTT in radioamaterjev.

Zbornik je najprej predstavil urednik dr. Alojz Šteiner, ki je orisal strukturo zbornika in kaj vse zaobjema, tako da je postal pomemben zgodovinski dokument o dejavnosti zvez pred in med osamosvojitveno vojno. Marsikomu bo lahko služil tudi kot učbenik organizacije zvez in kriptozaščite. Pomemben je tudi slikovni material in našteta sredstva, ki so bila v uporabi v tistem času in omogočila kvalitetno komunikacijo med enotami, poveljstvi in štabi. Brez zvez so namreč obrambne strukture gole in bose in je poveljevanje onemogočeno. Poudaril je tudi sposobnost kadra, ki je bil takrat na razpolago, da so določena sredstva, ki jih do takrat niso poznali, bila v nekaj dneh v uporabi, za kar bi v drugih armadah potrebovali več dni, tednov in celo mesecev. Znali so izkoristiti tudi radioamaterje, ki so v trenutku osvojili znanje o delovanju posameznih aparatur in jih dali v uporabo, da je poveljevanje in poročanje solidno potekalo.

V nadaljevanju so posamezniki iz struktur, ki so organizirale takratne zveze podali pogled in komentar svojih prispevkov, ki sestavljajo zbornik.

V zahvalo za posredovane podatke o kadrih v TO je uredniški odbor podelil zbornik tudi upokojenima polkovniku Cvetu Kravanji iz Notranjske pokrajine in podpolkovniku Darku Andrejašiču iz Južnoprimorske pokrajine, sicer članu naše OZSČ Koper.

Ob zaključku prireditve so si v sproščenem pogovoru ob pogostitvi povabljeni izmenjali še nekatere spomine na čase, ki so jih skupaj preživeli pred tridesetimi leti.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Ljubo Benevol

Fotografije: Ljubo Benevol in Martin Jugovec

TV VASCOM: